Kennisgewing: Onbeplande wateronderbreking Dinsdag 10 April

Die munisipaliteit het kennisgewing van die Waterdienste span ontvang dat die watertoevoer Dinsdag 10 April 2018 vanaf 07:00 tot 19:00 onderbreek sal word weens groot lekkasies in die hoof watertoevoerlyn.
Areas wat beïnvloed sal word sluit in Thabazimbi dorp, Regorogile alle uitbreidings, SASSA en Thabazimbi Hospitaal, Industriële gebied, Thaba Mall en omliggende sakesentrums.…

Read more

Voorgestelde Mokolo en Krokodilrivier (Wes) Wateraanvullingsprojek (MKWAP) Fase 2A:

Hiermee geskied kennisgewing aangaande openbare vergaderings en die hersien van die voorlopige omvangsbepalingsverslae van die “Voorgestelde Mokolo en Krokodilrivier (Wes) Wateraanvullingsprojek (Mkwap) Fase 2a: Wateroordragskema en Leengroewe”. (Sien aangeheg)

Projekoorsig:
Waterbehoeftes in die Lephalale area sal toeneem weens verkeie beplande en verwagte ontwikkelings geassosieer met die Waterberg Steenkoolvelde.…

Read more