2020: Aangepaste Skoolkalender – Amended School Calendar

Die Covid-19 pandemie en inperking met die meegande invloed daarvan op die onderwys het veroorsaak dat herbesin moes word aangaande die skoolkalender vir die res van 2020.

Die meegaande aangepaste skoolkalender vir 2020 is op 9 Junie 2020 van die Departement Basiese Onderwys ontvang.

The Covid-19 pandemic and lockdown with its influence on basic education caused a reshuffle concerning the school calendar for the rest of 2020.

The following amended school calendar for the balance of 2020 was formally received on 9 June 2020 from the Department of Basic Education.