Feestyd-Groete – Festive Greetings: Kwêvoël and clients

Die jaar snel ten einde en sluip die Feestyd ook al hoe nader. Ons bedank al ons kliënte wat op hulle beurt ook hul kliënte bedank vir die getroue ondersteuning die afgelope jaar.
Rol af tot onder indien u ook van hierdie geleentheid gebruik wil maak.

This year is rushing to its finale as we start entering the Festive Season. We thank all our clients, which on their own also thanks their clients for the support during 2017.
Should you also wish to join in, scroll down for more information.