Bloedskenk Thabazimbi – 6 Desember – Blood Drive Thabazimbi

Die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloedskenk dienste doen ‘n beroep op alle bloedskenkers asook diegene wat nog nooit of nie gereeld bloed skenk nie, om na vore te kom en bloed te skenk.
Die volgende Groot Bloei is Woensdag 6 Desember en word by die NG kerksaal op Thabazimbi gehou.

The South African National Blood Services offers members of the community, regular as well as those who have never or are not a regular donors, the opportunity to donated blood.
The next Blood Drive will be held on Wednesday 6 December at the Thabazimbi NG Church hall.

Blood Drive Poster - Thabazimbi (1)