Wen ADHD e-boek

Oktober is Internasionale ADHD Bewustheidsmaand. Wêreldwyd span verskeie organisasies hierdie tyd van die jaar saam om kennis en begrip van hierdie indringende versteuring te bevorder.

Ter ondersteuning van jaarlikse globale impetus vir ADHD bewusmaking word 5 Kwêvoël-lesers die geleentheid gebied om ‘n gratis pdf-kopie van Ilze Neethling se onlangs gepubliseerde E-boek “Help, my kind het ADHD! Aandagversteuring met of sonder hiperaktiwiteit – en saamlopende probleme” te bekom.

Hierdie boek, gebaseer op jare se navorsing, is veral gemik daarop om aan ouers, onderwysers en terapeute praktiese insig en riglyne te verskaf wat nodig is om die ADHD kind, en hulself in die proses, te help.

ADHD is ‘n gekompliseerde neurologiese versteuring wat indring op talle vlakke van menswees. ADHASA (Attention Deficit Hyperactivity Association Support Group of Southern Africa) rapporteer Suid-Afrikaanse syfers van 8%-10% kinders wat sukkel met ADHD en waarvan 60% van hulle as volwassenes steeds mag sukkel met ADHD gedrag.

Talle ADHD-lyers ervaar ook gemoedsversteurings, byvoorbeeld depressie, hoë angsvlakke en fobies, opposisionele gedragsvorme, antisosiale gedrag en ook soms persoonlikheidsafwykings.

Meer as gereeld word ook ernstige akademiese probleme ervaar op skool wat byvoorbeeld wissel tussen lees of skryf, en wiskunde. Vir volwasse ADHD lei dit ook soms tot ernstige verhoudingsprobleme en disfunksionele gedragspatrone. Dwelm en alkoholmisbruik word nie uitgesluit nie.

Ilze, wat ook ‘n privaatpraktyk te Thabazimbi bedryf, is die skryfster van verskeie ander sielkundige selfhelppublikasies asook terapeutiese opleidingsmateriale bekombaar te haar webtuiste www.goodpsychology.net.

Wen een van 5 van Ilze Neethling se Afrikaanse E-boeke ter ondersteuning van ADHD bewustheidsmaand. Vraag: Waarvoor staan ADHASA?

Stuur jou antwoord na estie@kwevoel.co.za. Kompetisie sluit Vrydag 11 Oktober 2013. Wenners sal per e-pos in kennis gestel word.