Politici se beloftes lei tot plakkery, uitsetting

Afgebreekte plakkershutte vertel die verhaal van mense wat die afgelope week in die koue buite moes slaap nadat daar tydens die verkiesing beloftes gemaak is van woonreg in dié gebiede. In die agtergrond staan van die plakkers.

REGOROGILE – Grootse beloftes van woonreg tydens die verkiesing het ‘n hele aantal gesinne hierdie week, tydens die langste nag van die jaar, in die yskoue buite laat slaap.

Sowat 150 huise, waarvan sowat 78 reeds beset was deur plakkers, is op Dinsdag 21 Junie deur die Rooimiere, ‘n afdeling van die SAPD, plaaslike polisie, Verkeersafdeling en Brandweer verwyder van ‘n perseel, wat ook Apiesdoorn genoem word, aan die linkerkant van die toegangspad na Regorogile.  Die plakkershuise se buitestrukture is met koevoete verwyder en sinkplate en houtstrukture van die perseel verwyder.

Inwoners het die nag in die koue buite geslaap om hul besittings op te pas omdat hulle bang was dat dit gesteel sou word. Hulle het egter verliese gely aangesien heelwat waardevolle items soos selfone, rekenaars, kontant en juweliersware gesteel is, in sommige gevalle terwyl die huisbewoners by die werk was.

Volgens ‘n aantal plakkers het alles begin tydens die aanloop tot die verkiesing toe kandidate aan inwoners van Regorogile gesê het dat hulle toegelaat sal word om in die plakkersgebiede te woon as hulle vir die ANC stem. Die eerste mense het die area reeds in Februarie beset maar die meeste het in April en Mei plakkershuise daar opgerig.

Die area word tans deur die Munisipaliteit ontwikkel vir die skepping van lae- en mediumkoste behuising. Erwe en huise sal gekoop en gebou word op die koste van die erfeienaar.

Volgens die plakkers is die beloftes gemaak tydens verkiesingsvergaderings deur ‘n senior amptenaar in die kantoor van Gemeenskapdienste Afdeling, drie persone wat tans raadslede is en die ANC-takvoorsitter van een van die wyke. Die name van die persone is aan Die Kwêvoël bekend.

Direk na die verkiesing, op 19 Mei, is daar begin met vergaderings wat die plakkers waarsku om die gebied te ontruim. Die besetters het geweier. ‘n Vergadering is in Regorogile gehou waarin hulle meegedeel is dat hul optrede onwettig is en dat plakkershuise verwyder sou word.

Op 2 Junie is ‘n bevel van die Noord-Gautengse Hoë Hof verkry waarin die Munisipaliteit die reg verkry om die besetters van die betrokke perseel te verwyder. Die plakkers is hiervan in kennis gestel deur kennisgewings wat aangebring is. Pamflette is ook versprei.

Volgens die plakkers het hulle verstaan uit die hofbevel dat hulle kans tot 28 Julie het om die uitsetting teen te staan. ‘n Hofdatum is wel vir hierdie dag bepaal vir die betrokke saak, maar daar is ook in die hofbevel voorsiening gemaak dat die plakkers onmiddellik van die perseel verwyder mag word. Die plakkers het die wettigheid van die hofbevel bevraagteken.

Op Woensdag 22 Junie, die dag na die ontruiming plaasgevind het, het ‘n groepie van die plakkers Thabazimbi se landdros genader om die ontruimingsbevel te bevraagteken. Hulle het erken dat hulle geen plek het om te bly nie, aangesien hul vorige plekke van verblyf reeds uitverhuur is.

Klagtes oor die toekenning van HOP-huise het ook weer na vore getree. Volgens sommige plakkers is HOP-huise, wat deur die Munisipaliteit aan inwoners toegesê is, aan ander gegee wanneer omkoopbedrae betaal is.

Volgens een van die plakkers, Donald Sekgobela is die mense wat aangemoedig is om te gaan plak “gebruik om stemme te kry” vir die ANC. Van hulle het aangedui dat hulle hul aansoek gaan doen om lidmaatskap van die Demokratiese Alliansie.

Nog plakkers is verwyder van privaatgrond noord van Regorogile op die Ellisras-pad deur SAPD. Ook hulle is aangemoedig tydens die verkiesingsveldtog om plakkershuise in sekere gebiede op te rig.

Volgens DA-raadslede het die Munisipaliteit heeltemal binne sy reg opgetree deur die plakkers te verwyder, aangesien die plakkery onwettig was. Dit verskoon egter nie die optrede van kandidate tydens die verkiesingsveldtog nie.

Hennie Pauw