Eskom – Saak met besproeiingsboere

KOEDOESKOP – Die saak tussen die twaalf boere en Eskom kom uiteindelik op 10 Augustus 2007 in die Hooggeregshof van Pretoria. Die besproeiingsboere van Koedoesdop wat Eskom 31 Augustus 2004 gedagvaar het vir R6 miljoen se skade op hulle koring-oeste, na veelvuldige mislukte skikkingspogings van die boere se kant af tot op die hoogste vlak van Eskom, is opgewonde om uiteindelik voor ‘n regter se beslissing te staan. Met in agneming van al die onderbrekings en skade die afgelope maande deur Eskom is dit vir hierdie boere ‘n beginselsaak om in die hof te wen sodat dit kan opgeteken word in die howe van ons land en sodoende die deure vir baie mense kan oopmaak ten opsigte van eise in die toekoms. Deursettingsvermoë, geloof en dat ons aan reg en geregtigheid glo laat jou vir 6 jaar aanhou veg….Volgens die boere is hierdie skade direk veroorsaak deur Eskom se onvermoë, onverskilligheid, argelose houding, swak vakmanskap en geen kennis ten opsigte van besproeiing nie. Tydens die opknapping van die KK-kraglyn van Koedoeskop was daar geen kommunikasie met die boere gewees nie. Eskom het hoegenaamd nie die 95% toestemming vanaf hierdie betrokke boere verkry soos bepaal word deur die NRS 048. Hierdie opknapping moes dus nooit plaasgevind het nie. Eskom se verskeie pogings in die hof om die boere se eis af te maak as ongeldig het telkens misluk. Inteendeel in Regter Bill Prinsloo se uitspraak het die Regter Eskom se kontrak as verdoemend eensydig beskryf. Dit het hy gesê tel in die eiser se guns. Eskom kom verskeie punte in hulle kontrak nie na nie maar wil hul skadepligtigheid ontduik deur een punt nl. Indirekte Skade waarop die Regter beslis het dat dit slegs deur die aanhoor van al die getuies bepaal kan word. Baie boere is van mening dat al die punte soos aangeraak deur die Regter om nalatigheid te bewys wel bewys sal word deur dokumente, foto’s, video material en ‘n model. Ook dat dit Direkte Skade is. Dit het tyd geword dat Eskom tot verantwoording geroep word vir die skade wat hulle tewee bring as gevolg van growwe nalatigheid. Vir enige verdere inligting kan die verteenwoordiger vir die boere Ronell Pretorius geskakel word by 072 859 0188