BESOEDELDE WATER

TLU SA sê in ‘n mediaverklaring dat die onvermoë van plaaslike owerhede om behoorlike en voorkomende instandhouding op rioolsuiweringswerke toe te pas, is grotendeels verantwoordelik vir die besoedeling van waterbronne. Dit word ook duidelik dat oorbenutte suiweringswerke selde of ooit betyds opgegradeer word om tred te hou met die toenemende las wat hanteer moet word.  Hierdie toedrag van sake vererger by die dag.
TLU SA sê hy het tydens verskeie geleenthede spesifieke probleme met plaaslike owerhede opgeneem.  Dit blyk egter dat geen ag op sodanige insette geslaan is nie.  Berigte van rou riool in waterstrome, riviere en selfs afvoerslote langs strate in beboude gebiede, word bykans daagliks in die media gerapporteer.  Die gesondheidsgevare wat hierdie ongesonde en potensieel dodelike praktyk skep, is algemeen bekend maar word oënskynlik blatant en doelbewus deur onbekwame en onkundige politici en amptenare van plaaslike owerhede geïgnoreer.
TLU SA doen ‘n ernstige beroep op nasionale-, provinsiale- en plaaslike owerhede om dringende aandag aan hierdie saak te gee. Dit is noodsaaklik dat dringende aksieplanne, ondersteun deur voldoende finansies, ontwikkel en geimplimenteer moet word om die situasie die hoof te bied.