Alkoholafhanklikheids ondersteuning

THABAZIMBI – ‘n Christelike inligtings- en ondersteuningsgroep vir persone met alkoholafhanklikheidsprobleme is onlangs op die dorp gestig. Die projek word bestuur deur Stoney Steenkamp onder leiding van ‘n maatskaplike werker van die SAVF, Linda Grobler.
Die groep vergader elke Donderdagaand om 18:30 by die NG kerksaal. Die oogmerk van die groep is tweedelig – om steun te bied aan persone met afhanklikheidsprobleme en tweedens om inligting oor afhanklikheid bekend te maak.
Alle lede van die gemeenskap word hartlik uitgenooi om saam te kom en julle kennis te verbreed. Onderwerpe wat onder andere bespreek gaan word is alkoholverwante versteurings, tipes alkoholisme, oorsake van afhanklikheid, asook angs en stres ervaar deur afhanklikes. Daar word ook beplan om volgende jaar ‘n geslote terapeutiese kursus aan te bied wat ses tot agt sessies in beslag sal neem.
Indien jy iemand ken wat se drinkgewoontes hul huislike lewe beïnvloed, berou het nadat hy gedrink het, hunker na ‘n drankie op enige vasgestelde tyd van die dag, drink om weg te kom van bekommernisse en probleme of soms ly aan geheueverlies na ‘n drankie, kan hierdie ondersteuningsgroep vir hulle werk.
Neem leiding en kontak vandag nog vir Stoney by 082 611 6694 of vir Linda by (014) 777 1093.