SmartBrain help kinders ontwikkel

Daar is miljoene kinders wat elke jaar die skool verlaat en steeds nie ‘n akademiese boek met begrip kan lees nie. ‘n Kind wat leer- en leesprobleme ontwikkel voel ongemaklik en selfbewus daaroor.
In ‘n poging om die aandag van die lees en spelprobleme af te trek, kan daar nou dissiplinêre probleme ontstaan. Hulle raak onrustig en stout en versteur die normale rustige klas atmosfeer, of hulle begin emosioneel terugtrek in die hoop dat niemand hulle swak leesvaardigheid sal opmerk nie.
Lees, spel en konsentrasie is van die grootste probleme waarmee skole te kampe het. Die klasse is so groot dat daar nie individuele aandag gegee kan word aan kinders met leerprobleme nie. Die SmartBrain Kinder Ontwikkeling Instituut het ontstaan om ‘n werkbare oplossing te vind vir hierdie reuse probleem.
Navorsers van SmartBrain het na intensiewe jarelange navorsing die wetenskaplik geformuleerde program bekend gestel met fantastiese resultate. Die SmartBrain metode van lees is ‘n beproefde metode wat feitlik elke kind of volwassene die vermoë gee om te kan lees, skryf en spel.
Deur hierdie multi-sensoriese heelbrein metode te volg word lees en leergebreke totaal uitgeskakel. Daar is tans geen ánder kursusse wat kinders leer om elegant te praat, leesbaar te skryf, akkuraat te spel en vloeiend en met begrip te lees nie.
Die SmartBrain kursusse bied sekuriteit aan die stadige leerder, terwyl dit die vinnige leser nog vinniger en meer akkuraat maak. Binne ‘n kort periode word ‘n kind se hele toekoms herskryf. SmartBrain se leerkursus leer kinders die kuns van effektiewe lees met spoed, soos wat die brein oorspronklik ontwerp is om te lees. Effektiewe lees beteken dat hulle elke woord wat hulle lees ook ken en verstaan.
Die SmartBrain Kinder Ontwikkelings Instituut in Thabazimbi het op 1 Augustus amptelik met sy werksaamhede begin en spog alreeds met ‘n hele klompie ingeskrewe studente. Almal is reeds ywerig aan die lees en gemotiveerd om sommer gou hulle doelwitte te bereik. Die SmartBrain diplomas wat na die suksesvolle voltooiing van sekere vlakke uitgereik word, is ook ‘n sterk motivering om te volhard. Bring sommer vandag nog jou kind vir ‘n gratis evaluasie. Kontak Marthie by 082 570 3644.