Dektyd moet beheer word

Bron – Landbouweekblad

Vir die vleisbeesboer is dit ‘n voordurende uitdaging om sy kudde se voortplantingsprestasie en vleis van gehalte met mekaar te laat balanseer. Die beste metode is ‘n kort, beheerde dektyd.
Lang dektydperke lei tot lang kalftydperke en boere wat die praktyk toepas, is selde bewus van die produksiekoste op hul plase. Hulle oes kalwers sonder dat hul kuddes verbeter.
Die beste manier om die koste van ‘n koei-kalf-onderneming te verlaag, is om koeikoste te beheer, want die onderhoud van ‘n koeikudde vorm 75% tot 80% van die vleisbeeskoste van ‘n kudde.
Die basiese manier om produksiekoste te verlaag, is om die koei-kalf-produksiesiklus in ooreenstemming met die gehalte en beskikbaarheid van voer te bring. Kostedoeltreffende bestuur sal verseker dat genoeg voer van ‘n hoë gehalte van kalftyd tot speentyd beskikbaar is. Die voedingskoste van koeie is die hoogste in die laaste drie maande van dragtigheid en die eerste drie maande na kalftyd.
Waar kalftye nie beheer word nie – wanneer bulle die hele jaar by die koeie gehou word is kalftye dwarsdeur die jaar versprei. Die koei wat buite die “beste” tyd van die jaar kalf, sal sukkel om ‘n goeie kalf groot te maak en ook moeilik weer beset raak.
Boere wat dié teelstelsel gebruik, het die voordeel dat hulle nie bulkampe nodig het nie. Hulle sê ook dat hulle minder bulle nodig het omdat die koeie oor ‘n langer tydperk op hitte kom. Vervangingsverse het minder ontwikkeling nodig omdat hulle gepaar word wanneer hulle die vereiste gewig bereik. Voorstaanders van paring heel jaar lank sê dit het bemarkingsvoordele, want hulle het die hele jaar kalwers om te verkoop.
Die sleutelbepalers van voortplantingprestasie is dragtigheidsduur en die duur van die tydperk van die kalfdatum af totdat die koei ‘n vrugbare hitte vertoon (postparpartum anoestrus). Dragtigheidsduur verskil van ras tot ras, byvoorbeeld by Angusse is dit 280 dae, by Brahmane 287 dae, by Simmentalers 286 dae, by Bonsmaras 283 dae, by Santa Gertrudisse 282 dae en by Simbras 283 dae.
‘n Korter dektyd is glad nie ‘n waarborg vir ‘n hoër kalfpersentasie nie omdat dit in werklikheid gewoonlik ‘n effens laer kalfpersentasie tot gevolg het. As die kalfdatum egter deur die verkorte dektyd in sinchronisasie met die “beste” tyd van die jaar gebring word, maak dit die soort bestuur en benutting van hulpbronne moontlik wat die produksie van beesvleis en winsgewendheid kan verhoog.