TLU-SA ondersteun Munisipaliteit

THABAZIMBI – Die voorsitter van TLU-SA Noordstreek, mnr Dries Joubert, het sy goedkeuring en dank uitgespreek teenoor die aankondiging van die Nasionale Minister van Provinsiale en Plaaslike Regering dat verskeie munisipaliteite bystand vanaf die nasionale regering gaan ontvang.
Hy het gesê hy hoop die Makhado en Sekhukhune Muninsipaliteite in Limpopo gaan van die geleentheid gebruik maak en maksimaal voordeel daaruit trek. Hy het gesê die boere is baie afhanklik van goeie bestuur veral op munisipale vlak. Joubert het voorts gesê hy hoop dat die minister deeglik navorsing gedoen het en dat daar duidelikheid haalbare en meetbare prestasie doelwitte aan die projek gekoppel is. Sonder meetbare doelwitte sal die projek nie slaag nie, en hy hoop dat plaaslike gemeenskappe betrek sal word in die evaluasie na afloop van die projek en dat TLU-SA Noordstreek graag daarby betrokke wil wees.
Joubert het verder sy bedenkinge uitgespreek omdat geen koste beraming of prestasie beplanning blykbaar nog gedoen is nie. Hy het gesê dit sal inderdaad jammer wees indien die regering nie ‘n duidelike aanduiding van die koste van die projek kan doen nie. Dit sal ‘n uiters slegte voorbeeld vir die munisipaliteite stel wat reeds sukkel met finansiële wanbestuur en dit sal die goeie bedoelinge van die projek ernstig ondermyn.
Volgens Joubert het die ras-gebaseerde Regstellende Aksie en onbevoegde raadslede bygedra tot die skouspelagtige ineenstorting van plaaslike owerhede, soos die rassistiese Regstellende Aksie program van die regering SEB reeds verswakking van dienslewering tot gevolg het.
As voorbeeld het Joubert die Makhado Munisipaliteit, wat as een van die uitgesoekte munisipaliteite aangedui is, voorgehou. Swak kwaliteit van behuisingsprojekte, verval van sekere padprojekte in en om Louis Trichardt, en uiters swak dienslewering van die munisipaliteit is grootliks as gevolg van die rasgebaseerde SEB en Regstellende Aksie. Joubert het ook gesê dat die geen of uiters swak betaling vir dienste  van sekere “townships” soos Vleifontein, Tshikota, en ander dorpe verder die volhoubaarheid van die munisipaliteit ondermyn. Hy het gesê indien Projek Konsolideer nie aandag gee aan die wanbetaling van dienste nie, die projek nou al gedoem is.
Joubert het gesê hy hoop van harte dat die projek deeglik beplan is, en dat die projek goeie gesonder bestuur in die twee munisipaliteite tot gevolg sal hê.