Dorp skitter na skoonmaak

THABAZIMBI – Die dorp skitter na nog ‘n skoonmaak parade deur Amadelbult myn en helpers. Die skoonmaak het op Saterdag, 2 April geskied in uitbreiding 6 op die hoek van jacaranda- en Acasia straat  en langs Van der Byl straat vanaf Blinkwaterstraat tot naby Delta.
TA Coetzee het weer ‘n TLB verskaf en Goudveld Bottel Beurs en Afval metaal handelaars het twee vragmotors verskaf om die werk te doen. Group Five het twee werkers verskaf om die strate skoon te vee nadat die span klaar gelaai het. Daar is ongeveer tien vragte vullis, bourommel en takke weggery na die stortings terrein.
Amandelbult myn en alle helpers het ‘n beroep op inwoners van Thabazimbi gedoen om nie weer hierdie plekke te bemors nie en om onwettige stortings by die stadsraad aan te meld. Daar is baie positiewe reaksie verkry tydens die skoonmaak verlede Saterdag en enige persoon wat hulp wil verleen kan Jurie De Kock kontak by (014) 784 1154.