Bosveld Akademie woon onderwysberaad by

THABAZIMBI – Die personeel van Bosveld Akademie het verlede week ‘n onderwysberaad te Warmbad bygewoon. Die beraad is van 2 tot 4 Februarie aangebied en daar is aandag gegee aan vernuwing in die onderwys vanaf Gr 10 tot Gr 12.
Vakpersoneel het die geleentheid gekry om hulself weer te vergewis van vakmetodiek en die vereistes vir portefeuljes in die verskillende grade. Daar is ook deeglik aandag gegee aan die voorbereiding en afronding van leerlinge vir die Gr 12 eindeksamen.
Hierdie beraad, wat ‘n jaarlikse inisiatief van die CVO skole is, verseker dat die personeel altyd op die voorpunt bly van vak- en onderrig aangeleenthede.