Groot uitdaging vir aspirant bestuurders

Hierdie leerders (van links) Almar Mienie, Corné Claassen en Douglas van den Heever, het tyd by die skool afgeneem om in die tou te staan vir die toekenning van datums waarop aansoek gedoen kan word vir lisensies.
Hierdie leerders (van links) Almar Mienie, Corné Claassen en Douglas van den Heever, het tyd by die skool afgeneem om in die tou te staan vir die toekenning van datums waarop aansoek gedoen kan word vir lisensies.

Hennie Pauw

THABAZIMBI – Lang rye wat verlede maand voor die Verkeerskantoor gevorm het, het weer die vraag laat ontstaan oor die kapasiteit van die munisipale verkeersafdeling om hierdie probleme aan te spreek.
Sommige van die toustaners beweer dat hulle reeds van 03:00 af in die ry staan, net om agtertoe gedruk te word deur die passasiers van vier taxies wat hulle sommer voor aan die tou staan gemaak het. Niemand durf iets sê nie uit vrees vir intimidasie.
Van die toustaners beweer egter dat hulle geïntimideer word wanneer hulle iemand betaal om in hul plek in die ry te staan. Baie hoërskoolleerders kry toestemming van die skool om tyd af te neem sodat hulle in die ry kan gaan staan.
By nadere ondersoek en tydens ‘n onderhoud met Johnny Motaung, hoof van Beskermingsdienste, waaronder Verkeer resorteer, van die munisipaliteit, blyk dit dat die huidige benadering ‘n verbetering is en veronderstel is om goed te werk. Afsprake kan gemaak word op die 28e, 29e, 30e en 31e van elke maand vir die maand wat voorlê. Indien die 28e nie in die week val nie, die eerste Maandag daarna.
Vir die probleem van intimidasie vroegdag, het Motaung nie ‘n oplossing, behalwe dat aansoekers nie deur die nag in die ry moet staan nie. As daar meer mense in die tou is as wat getoets kan word in ‘n maand, word diegene agter in die ry weggewys.
Volgens Motaung ondervind die munisipaliteit tans ‘n groot uitdaging ten opsigte van mannekrag en kantoorspasie. Die Verkeersafdeling het twee terminale vir die hantering van voertuigregistrasie, maak van afsprake vir lisensies en ander verkeersverwante sake. ‘n Addisionele drie terminale is aan die munisipaliteit voorsien, maar dit kan nie installeer word nie as gevolg van ‘n gebrek aan kantoorruimte. ‘n Tekort aan personeel maak dit onmoontlik om meer persone te toets as wat tans moontlik is.
Volgens Motaung kan die toename in afsprake vir bestuurslisensies te wyte wees aan mense wat bestuurderlisensies moet hê vir sekere werk en die feit dat soveel meer mense nou werk het wat hulle finansieel in staat stel om ‘n voertuig te bekostig. Baie mense uit ander areas kom steeds na Thabazimbi toe om vir lisensies te kwalifiseer omdat hulle nie in hul tuisdorpe geholpe kan raak nie.