KANSA kliniek: Bewusmaking en ondersoeke

THABAZIMBI – Die beste en mees effektiewe wapen teen kanker is kennis. Inaggenome dat een uit vier individue geaffekteer word deur kanker, sal enigeen besef hoe kennis oor hierdie siekte kan help om risiko’s te verlaag, voorkoming kan aanhelp en vroeë opsporing verbeter.
Die gekwalifiseerde KANSA personeel van Rustenburg besoek Thabazimbi weer volgende week op Donderdag 25 Junie. Tydens hierdie besoek vind ‘n verskeidenheid aksies plaas.
Op Donderdag om 10:00 vind die maandelikse vergadering van die plaaslike KANSA-komitee plaas. Beplanning vir werksaamhede vind plaas asook inligting oor die nuutste bevindinge rondom kanker en gesondheid word beskikbaar gestel. Die vergadering word gehou by Vierdelaan 96B. Alle belangstellendes is welkom.
Om 11:00 word daar ‘n onderhoud gevoer op Thaba Stereo met suster Tryna Verwey oor hierdie onderwerp.
Van 13:00 tot 17:00 Donderdag is daar geleentheid vir dames om papsmere en borsondersoeke te laat doen by die Curamed-kliniek. Op Vrydag 26 Junie word daar ook ‘n kliniek aangebied by Bosveld Oord van 09:00 tot 12:00.
Almal wat belangstel om ondersoeke te laat doen, moet plek bespreek. Skakel Veronica by 071 183 6227. Die koste van R105 vir die ondersoek help die laboratoriumonkoste dek.