Thaba polisie erken foute is gemaak

THABAZIMBI – Die Thabazimbi polisie het hierdie week groothartig erken dat die inhegtenisname verlede week van ‘n man vir die rig van ‘n vuurwapen nie noodwendig die beste optrede deur die polisie onder die omstandighede was nie.
Die voorval waarna verwys word is die inhegtenisname van die 71-jarige Josias (Joos) Strydom verlede week nadat ‘n plaasbewoner hom daarvan beskuldig het dat hy die vuurwapen op haar gerig het. Daar was ‘n woordewisseling tussen die Strydoms en die plaasbewoner, omdat sy nie haar huurgeld sedert Desember betaal het nie.
Strydom se vuurwapens is daardie nag gekonfiskeer en hy is in hegtenis geneem en het die nag in die selle deurgebring, waarna hy die volgende dag, geboei, in die hof verskyn het. Die saak is in die hof teruggetrek.
Kommer bestaan by die Sektor Polisiëringsforum dat die vertrouensverhouding tussen die gemeenskap en polisie deur hierdie insident versuur kan word, aangesien daar tans baie gedoen word om ‘n goeie verhouding tussen die polisie en die gemeenskap te kweek. Die doel van die kapasiteitsbouprogram van die Sektor Polisiëringsforum is immers samewerking tussen die polisie en gemeenskap vir optimale funksionering van die polisie.
Volgens ds Dirk Laufs, ondervoorsitter van die Thabazimbi Sektor Polisiëringsforum, het stasiebevelvoerder, supt Mantjane, riglyne aan polisielede gegee hoe om soortgelyke problematiese situasies in die vervolg aan te spreek.
In die vervolg moet junior-konstabels altyd eers die advies van senior offisiere inwin voordat ‘n persoon in hegtenis geneem word vir die rig van ‘n vuurwapen. Indien die klaer ‘n klagte lê terwyl hy/sy nie in oombliklike fisiese gevaar verkeer nie, sou dit ook ‘n aanduiding wees dat iemand nie in aanhouding geplaas word nie. Hy het ook verduidelik dat daar duidelik onderskei moet word tussen inhegtenisname en aanhouding.
Tydens die ondersoek van ‘n klag van die rig van ‘n vuurwapen moet die situasie deeglik bepaal word en indien daar ‘n redelik vermoede bestaan dat die wapen gerig is behoort so ‘n persoon gewaarsku te word om op ‘n gegewe datum in die hof te verskyn. Waar dit nie anders kan nie, slegs in uiterste situasies, moet die persoon in aanhouding geplaas word.
Hy verseker ook dat die publiek die reg het om aan te dring dat polisiebeamptes hulself identifiseer.
Supt Mantjane het kort na die Strydom-voorval besoek afgelê by die Strydoms in ‘n poging om die saak te probeer beredder.