SAPD: Grensboere gedreig oor burgerlike arrestasies

MUSINA (Messina) – Die polisiehoof in Limpopo, Kommissaris Calvin Sengani het tydens ‘n hoëvlak SAPD vergadering Woensdag 1 Augustus in Musina, gesê dat die plaaslike boere en die media die Zimbabwe situasie buite verband opblaas. Volgens Provinsiale Kommissaris Sengani word die statistieke wat deur lede van TLU SA Noord verskaf word, opgeblaas. Volgens berigte het die Provinsiale Kommissaris egter geweier om statistieke van die SAPD beskikbaar te stel. Die SAPD het in ‘n amptelike nuusberig ‘n paar dae gelede beweer dat 6000 onwettige persone binne die bestek van 2 weke gearresteer was. Kommissaris Sengani het gedreig dat indien lede van boere sulke ‘oorlopers’ sou arresteer, sonder dat daar misdaad soos plaasaanvalle, verkragtings, roof of beskadiging van eiendom plaasgevind het, dit as ‘n onwettige arrestasie beskou kon word. Mnr Gideon Meiring, voorsitter van die Nasionale Veiligheidskomitee van TLU SA, stem dit TLU SA tot ernstige kommer aangesien dit dui op ‘n blatante gebrek aan kennis en insig ten opsigte van die Suid-Afrikaanse landswette. Die huidige wetlike situasie is naamlik dat die voormalige Vreemdelinge Wet vervang is met die huidige Immigrasie wet, wet 13 van 2002. Artikel 9 van die Immigrasiewet, wet 13 van 2002, beskryf die proses soos volg: geen persoon mag die Republiek by ‘n ander plek binnekom as by ‘n amptelike wettige grenspos nie. Indien sodanige persoon binne Suid Afrikaanse grense aangetref word moet sodanige persoon minstens in besit wees van ‘n tydelike verblyfpermit of paspoort. Voorts lui artikel 38 (5) van wet 13 van 2002 dat sou sodanige vreemdeling op die besigheidseiendom of plaas aangetref word, word dit geag dat sodanige eienaar beheer oor daardie onwettige persoon het, en dat die onwettige deur die eienaar in diens geneem is. Artikel 42 van dieselfde wet verbied uitdruklik enige hulp, ondersteuning, vervoer, of huisvesting van sulke onwettige immigrante. Hy sê dat die vraag gevra kan word of die SAPD die baie ‘vervoermiddels’ van onwettige immigrante soos taxi’s en swaarvoertuie, wel binne die wet hanteer?