Kinders nou mondig op 18

Alle kinders wat 18 jaar oud is, is op die 5de Julie regtens tot meerderjarig verklaar. Dit beteken onder meer dat ‘n 18 jarige nou sonder ‘n ouer se toestemming mag trou en nie meer hul ouers se bystand of goedkeuring benodig om ‘n kontrak te sluit nie. Dit kom nadat sekere bepalings van die nuwe Kinderwet ingevolge ‘n kennisgewing in die Staatskoerant verlede week op die 5 de Julie in werking getree het. Een van die bepalings is die artikel wat bepaal dat meerderjarigheid verlaag word van 21 tot 18 jaar. Die volledige nuwe wet sal eers in werking tree nadat regulasies wat met ander artikels in die wet verband hou, opgestel is. Volgens Trynie Davel, direkteur van die sentrum vir kindersorg aan die Universiteit van Pretoria is ondersoeke om die verlaging van die meerderjarigheidsouderdom reeds in die tagtigerjare gedoen, maar het daar niks van gekom nie. Sy sê dat dit Suid Afrika dan ook in ooreenstemming met ons eie grondwet bring waarin na ‘n “kind” verwys word as iemand jonger as 18. Volgens haar is dit die logiese stap gewees om te volg aangesien dit ‘n internasionale neiging is dat daar na 18 jariges as volwassenes verwys word. Jong mense in ons land kan dan op 18 ‘n bestuurlisensie kry en ‘n motor bestuur, maar as daar ‘n kontrak geteken moes word om by- voorbeeld aan ‘n modelkompetisie deel te neem was die ouer se handtekening altyd nodig. Met die verlaging van die meerderjarigheidsoudendom na 18 het dit ook groot implikasies met wetsoortreding, want ‘n 18 jarige sal dan as ‘n volwassene verhoor word. Regskenners meen dat dit as een van die grootste ingrypendste veranderinge ten opsigte van minderjariges bestempel kan word.