Eeu wink vir Tannie Sandilands

SENTRUM – Een van die bosveld se oudste inwoners, Catharina Sophia Sandilands, beter bekend as Tannie Sandilands, het Maandag 16 Julie haar 98ste verjaardag gevier. Tannie Sandilands is in 1909 op die plaas Groenrivier naby Matlabas in die Hoopdal omgewing gebore. Op 15 Oktober 1926 het sy met Oeloff Abraham Sandilands, wat destyds as polisieman by Hoopdal gestasioneer was, in die huwelik getree. Uit die huwelik is vier dogters gebore. Gedurende 1933 het die egpaar na Pretoria verhuis waar hulle gebly het tot die afsterwe van Tannie Sandilands se man in 1952. Gedurende 1956 het sy terug getrek na die familieplaas Groenvlei naby Sentrum waar sy steeds woonagtig is. Alhoewel die sig nie meer is wat dit was nie, is Tannie Sandilands deeglik bewus van wat op die plaas aangaan. Sy spreek dan ook haar waardering uit teenoor almal wat haar op hierdie heuglike dag besoek het of telefonies geluk gewens het.