General

Veevoer voorsorg vir 2006 winter

Indien mielieboere beoog om vanjaar minder mielies te plant, moet hulle nou begin beplan om te verseker dat hul genoeg alternatiewe weiding en ruvoerbronne het waarop hul vee volgende jaar kan oorwinter.
Oesreste van kontantgewasse speel ‘n belangrike rol in die oorwintering van vee. Die soort gewas, graanopbrengs en die hoeveelheid rumateriaal wat op die plaas geproduseer word bepaal die drakrag.
Boere moet ‘n deeglike kosteberekening doen sodat die hoë koste van alternatiewe oorwinteringsbronne nie die winsgewendheid van hul veebedryfstakke verlaag en selfs verliese veroorsaak nie
Aangesien boere se bedryfstakke, hulpbronne en finansiële verpligtinge verskil, is daar nie ‘n plan wat vir almal werk nie. Die volgende riglyne kan egter deur boere gebruik word om vir die winter van 2006 voorsorg te tref:
Oorskot vee moet vroegtydig verkoop word; mielies moet slegs vir veevoer aangeplant word; spaar ander hooi vir volgende winter en gebruik mieliereste hierdie winter; maak voorsiening vir beperkte hooibyvoeging; staande hooi moet ten minste nie die laaste helfte van die groeiseisoen bewei word nie; wintergroenvoer moet geplant word op grond wat goed vog hou; eenjarige somervoergewasse moet aangeplant word aangesien die opbrengs en drakrag hoog is; en spaar veld aangesien spaarveld en die regte soort lek die goedkoopste oorwinteringsbron is.