Beesboere produseer meer vleis

Deur die regte bul te gebruik, kan meer vleis geproduseer en jou wins per hektaar vergroot word – sonder om meer vleisraskoeie op jou plaas aan te hou. ‘n Dier met ‘n mediumgrootte raam is die ideaal om mee te boer – en dit geld vir alle rasse.
Die geheim lê in ‘n terminale kruisteelprogram in die kommersiële koeikudde, wat hoofsaaklik uit eerstekruiskoeie van verskillende rasse bestaan en waarop die Romagnolabulle met sukses gebruik kan word.
‘n Kerngroepie diere van dié ras is die eerste keer in 1995 uit Italië ingevoer en voorbeelde is by die destydse Randse skou vertoon. Beesboere het by hierdie uitstalling net hul koppe geskud, veral weens die grootte en bespiering van hierdie diere.
Wat hulle grootte betref kan suiwer geteelde bulle 1000 kg tot 1500 kg weeg en koeie 700 kg tot 900 kg. Kalwers weeg by geboorte gemiddeld 45 kg. Hierdie beeste se sigwaarde laat Suid-Afrikaanse boere regop sit. Die bul het ‘n relatief klein kop en ligte skouer vir sy grootte. Sy kalwers is by geboorte opmerklik lank en beweeg aldus maklik deur die geboorte kanaal.
As gevolg van hierdie goeie eienskappe, het mnr Dail van Rensburg, ‘n boer van Kalkpan in die Delareyville distrik, die Romagnola as terminale vaderlyn by sy kommersiële mediumraam-koeikudde van Santa Gertrudis- en Brahman-tipes gebruik.
Die resultaat is dat sy Santa-tipe koeie bulkalwers lewer wat op ‘n ouderdom van tien maande reeds 420 kg tot 500 kg weeg. Van Rensburg speen hierdie kalwers op 205 dae teen ‘n gemiddelde gewig van 285 kg vir bulle en 260 kg vir verse.
Hierdie boer het nie nodig om meer koeie aan te hou om van dieselfde veld meer vleis te kan produseer nie. Volgens van Rensburg kry die boer meer geld vir meer vleis met die volgende voorbeel: ‘n 12 maande oue kalf wat 500 kg weeg en 58% uitslag se vleis word verkoop teen R15,40/kg en dit is ‘n paar rand na R4500 in die boer se sak.