“Kinder Oefening Opname” projek skop af – Vroueblad

Die Suid-Afrikaanse Voedsel Deskundige Paneel (SANEP), a Kellogg’s en Clover geborgde inisiatief, gaan die leiding neem in ‘n “Kinder Oefening Opname” gedurende Februarie 2005.
Die ondersoek bestaan uit ‘n kwalitatiewe studie van ‘n kruising seksie van LSM (Lewens Standaard Meting) groepering by laerskool vlakke. Dit sal die volgende bepaal: Kinders se eet- en peuselgewoontes, die betrokkenheid van ouers by voedsel en oefening, kinders se kennis aangaande die energie balans vergelyking, waar hulle geleer word omtrent gesonde of ongesonde kosse, hindernisse om te oefen en die tipe oefeninge wat kinders binnemuurs en naskool kry.
Die ondersoek is in lyn met SANEP se mikpunt om die gesondheid van Suid-Afrikaners te verbeter deur die noodsaaklikheid van die geskikte voedsel en oefeninge by kinders, te bevorder. Die navorsing word gelei in reaksie tot die groeiende wêreldwye trant van kinder-vetsug wat onontwarbaar verbind word met onvoldoende oefening en slegte eetgewoontes.
Volgens statistieke is 12% van Suid-Afrikaanse stedelike kinders, 1 tot 9 jaar, oorgewig. Sleutel oorsake van hierdie feit mag die kenmerkende verlaagde fisiese aktiwiteite en toenemende verorbering van energie-digte voedsel wees. Die onlangse korting op fisiese onderrig in SA skole se leerplanne, (gekoppel met swak eetgewoontes) kan moontlik veroorsaak dat Suid-Afrika dieselfde paadjie gaan loop as die res van die wêreld met aanskouing in die toenemende trant na ‘n generasie oorgewig kinders wat oorgewig volwassenes word.
Om hierdie bekommernisse effektief aan te spreek, beoog SANEP se “Kinder Oefening Opname” om kinders se motivering om deel te wees, of nie deel te wees van oefeninge en aktiwiteite nie, beter te verstaan. In ‘n onlangse bespreking met professor Tim Noakes by die Sport Wetenskaplike Instituut, het hy sy bekommernis uitgespreek en gesê dat kinders se houding en gedrag verander indien aktiwiteite vervelig of bevelend aangebied word. Hy het ook verder aangehaal dat wegneemetes, klere en rekenaar speletjies vir kinders aanloklik is aangesien die verpakking aantreklik, opwindend en inspirerend gedoen word.
Cari Corbet-Owen, ‘n sielkundige en deel van SANEP se notas, sê: “Kinders hou oor die algemeen daarvan om aktief te wees, maar die taal wat ouers en onderwysers gebruik, nie aktiwiteite aanmoedig nie – hoe kan jy verwag ‘n kind moet oefeninge geniet wanneer die taal deur hul opvoeders “sit stil, sit, ontspan, kalmeer en so aan is”. SANEP sal ‘n wye opname by kinders, ouers en onderwysers doen om oorsig oor die totale kwessie te verkry.
Fokus groepe sal deur twee aparte firmas (namens SANEP) bestuur word om sodoende die beste voorsiening in die verskillende volksbeskrywings in die Suid-Afrikaanse populasie te maak. Hot Doga Inc (jeug bemarkings konsultante), sal die fokus groepe met die kinders bestuur wat binne die LSM 7 tot 10 groepering val. ‘n Alternatiewe agentskap sal die fokus groepe met kinders wat in die LSM 4 tot 6 val, bestuur. Die  agentskappe wat deur SANEP verkies is, sal verseker dat gehoor gegee word aan moedertaal sowel as Engels sodat daar nie ruimte gelaat word vir misverstande en vertolking nie.
Na voltooiing van hierdie navorsing, sal dit vir SANEP moontlik wees om uitgebreide aanbevelings te formuleer en riglyne vir kinders, ouers en onderwysers neer te lê. Dit sal groter vlakke van aktiwiteite tussen kinders vergemaklik en sal ook ‘n beter voedingsbasis voorsien wat hulle aktiwiteite sal ondersteun.
SANEP bestaan uit dokters wat ‘n spesifieke belangstelling in voeding het wat binne hul eie veld van deskundigheid val. Die paneel sluit deskundiges in die volgende velde in: Kinderarts, sielkunde, apteker, dieetkundige, voedsel tegnologie en algemene mediese praktyk.