Eerste Bergboegoe uitstappie vir 2005

THABAZIMBI – Die Bergboegoe klub het in 2004 ‘n baie droë jaar beleef wat uitstappies en aktiwiteite aan betref.
Dit is egter nou iets van die verlede en die nuwe jaar se bedrywighede word afgeskop met ‘n besoek aan Pieter en Glodina du Plessis op Saterdag 12 Februarie. Pieter is natuurlik ook beter bekend as Pieter Glas van Thabazimbi Glas.
Hy en sy gesin het ‘n interessante stokperdjie cum boerdery aan die gang met Njala’s en hy het ingestem om ons die pragtige diere te laat besigtig en ook ‘n een en ander te vertel oor die diere.
Die gebruiklike bring en braai word na die middag se uitstappie gehou. Elkeen sorg vir eie eet- en drinkgoed asook stoele. Pap en sous sal voorsien word.
Belangstellendes en lede ontmoet mekaar by die Engen motorhawe oorkant die Spur restaurant, waarvandaan almal saam om 14:00 vertrek.
Enige navrae kan gerig word aan Lourens le Roux by (014) 777-3047(w) of 082 650 1183.