Voortrekkers begin nuwe jaar met Waatlemoenfees

Die Ysterberg Veldkornetskap se Voortrekkers het Woensdag die nuwe jaar met ’n Waatlemoenfees by Laerskool Thabazimbi ingelei.

Die Waatlemoenfees is ’n jaarlikse instelling om belangstelling onder die jeug te wek om by al die opwindende aksies van die Voortrekkers betrokke te raak.

Voortrekker lede is aangemoedig om maatjies saam te bring asook die wat nie lede was, was welkom om saam met hulle maatjies die Waatlemoenfees by te woon.

Sowat 40 kinders het die Fees bygewoon en die pret wat daarmee saam gegaan het baie geniet. Hoe lekker is dit om net op plesierige wyse bietjie morsig te raak terwyl jy lekker an ’n stuk waatlemoen smul!

Die Voortrekkers betrek kinders om betrokke te raak in ’n verskeidenheid van aktiwiteite wat nie net alleen hulle vaardighede ontwikkel nie, maar hulle ook leer hoe om in die geordende samelewing hul rol te vervul.

Die Ysterberg Veldkornetskap kom weekliks bymekaar en tydens hierdie geleenthede word hulle takies opgelê om hul vaardighede te ontwikkel om vir ’n verskeidenheid van kentekens te kwalifiseer.

Die groepies werk volgens die verskillende Grade onder volwasse toesig. In vandag se lewe waar ouers soms te besig raak om na die wel en weë van hul kinders om te sien, bied die Voortrekkers die geleentheid dat ouers saam met hul kinders betrokke kan raak in ’n beweging wat nie net die ouer-kind band versterk nie, maar waar ouers en kinder agting en eerbied vir mekaar kan kry.

Indien jy belangstel om jou kind(ers) hierby betrokke te kry, kontak gerus vir Danie Naudé by 082 738 6737 of Karin Naudé by 083 996 3237.