Moedertaal bepaal slaagsyfer

Volgens ’n verslag wat deur Solidariteit Helpende Hand saamgestel is oor die matriekeindeksamen vir 2017, druip daar aansienlik minder leerlinge in Afrikaanse skole teenoor skole waar die leerlinge nie moedertaal onderrig ontvang nie.

Die verslag is deur Helpende Hand se Skole-ondersteuning-sentrum (SOS) saamgestel en bevat insiggewende inligting oor die waarde van moedertaalonderrig in die uiteindelike eksamenuitslae.

Luidens ’n persverklaring meen die SOS dat Suid-Afrika eerder ’n taalkwessie as ’n onderwyskwessie het. Die bewyse hiervoor is in die uiteenlopende prestasie van skole as dit volgens taalonderrig ontleed word.

Dr Danie Brink, uitvoerende hoof van Helpende Hand, sê een voorbeeld hiervan is die verskil in slaagsyfer in Afrikaanse skole van 86%, wat aansienlik beter presteer as 80% van skole waar meeste leerlinge in Engels eerder as hul moedertaal onderrig word en slegs ’n gemiddelde slaagsyfer van 75.1% het, wat ook die nasionale gemiddelde van al die ander skole is.

Die verslag brei ook uit oor die prestasie van leerlinge in wiskunde en wiskundige geletterdheid asook Afrikaans-huistaal van leerlinge wat moedertaal onderrig ontvang, se invloed hiervan op hierdie vakke.

Slegs sowat ’n derde van matrieks wat wiskunde geskryf het, kon bo 40% vir die vak behaal.
Afrikaanse skole het aansienlik beter gevaar deur 29,6% van alle wiskunde onderskeidings te verower, alhoewel hulle net 10% van al die skole in die land uitmaak.

Die SOS beveel aan dat Afrikaanse ouers reeds van kleuterskool af om ’n “Afrikaanse keuse” vir die skoolopleiding van hul kinders te maak.