TAR: Borg ‘n Hok

THABAZIMBI – TAR (Thabazimbi Animal Rescue) beoog om in 2012 ‘n projek te loods met die doel om ‘n beter lewe vir die wees-diere in hul sorg te skep.

Die borgskap behels R50 per maand, met ander woorde, R600 per jaar om een van die 20 TAR hokke te borg. Die R600 is jaarliks vooruitbetaalbaar en sluit ‘n advertensiebord in kleur met al die besonderhede van die borg op. Alle borge se bord(e) is dieselfde standaard grootte, maar die borge kan spesifiseer wat hulle daarop wil adverteer, byvoorbeeld hul logo, kontakbesonderhede ensomeer, en hierdie borde word aangebring op elkeen van die hondehokke.

Die gelde wat op hierdie manier geïn word sal aangewend word om te betaal vir die instandhouding van die perseel sodat ander donasies nie hiervoor gebruik hoef te word nie, maar dat die “hokke vir hulself sorg”. Die hokke word gereeld deur diereliefhebbers en belangstellendes besoek en sal die borge wat die saak goedgesind is, goeie blootstelling ontvang.

Enigeen wat belangstel om ‘n hok te borg, kan Andrea skakel by 083 575 5815.