Goeie nuus vir plaaslike skole!

Mnr Gawie Vorster, die uitvoerende bestuurshoof van NCP, wat aan René Swanepoel die fondse ten bedrae van R550 000 oorhandig, vir haar gemeenskapsprojek ten bate van die skole in 50km radius van Thabazimbi.

THABAZIMBI – Mnr Gawie Vorster, uitvoerende bestuurshoof van Northam Chrome Producers (NCP), het bekend gemaak dat hulle maatskappy ‘n bedrag van R550 000 beskikbaar stel vir projekte wat deur skole in ons omgewing beplan word, as deel van NCP se gemeenskapsontwikkeling projek.

Dit beteken dat alle skole in ‘n 50km radius van Thabazimbi, kwalifiseer om ’n deel van die fondse te ontvang. Hulle word dan uitgenooi om besonderhede van hul projekte te voorsien op aansoekvorm wat aan hulle ge-epos is. Die projek is deur ons eie Me Verenigde State, Provinsiale finalis, René Swanepoel, geïnnisiëer as deel van haar gemeenskapsprojek vir die Verenigde State.

Die oorhandigings word eersdaags gemaak, waarna Me René Swanepoel, NCP sal help met die implementering van die fondse. René sal verantwoordelik wees om toe te sien dat die fondse wel aangewend word vir die verskillende projekte soos deur die skole voorgestel is.

Daar is geen spesifieke voorwaardes vir die projekte wat geloods moet word deur die skole nie. Die skole in ons omgewing is al per e-pos in kennis gestel en word gevra om so spoedig moontlik die aansoekvorm te voltooi en terug te stuur.

Projekte soos die help ‘n gemeenskap geweldig met hul voortbestaan en vooruitgang. Dit is met groot waardering en dankbaarheid dat René hierdie geleentheid aangryp om ‘n positiewe verskil in die gemeenskap te maak.