General

Afsny datum vir handleidings in sig

Die afsny datum vir besighede vir die samestelling van handleidings met inligting rakende hul besigheids dokumente en waar om dit te bekom, soos voorgeskryf deur die wet, is in sig en besighede is nie op datum nie.
Dit is volgens Gerhard Marneweck van SEESA, Small Entrepreneur Employers of South Africa. In terme van die Promosie van Toegang tot Inligting, Akte 2 van 2000, verlang die wet dat ‘n besigheid binne ses maande na registrasie ‘n handleiding moet saamstel.
“Almal het ‘n grondwetlike reg en mag aansoek doen vir dokumente waar skending van regte plaasgevind het. Alle privaat instansies moet ‘n handleiding saamstel wat die tipe dokumente wat in die besigheid of organisasie gebruik word, beskryf. Dit moet ook beskryf hoe iemand kan aansoek doen vir hierdie dokumente” sê Marneweck.
Volgens hom is daar ongeveer 150 000 besighede wat tans nog nie handleidings het nie. “Indien jy nie ‘n handleiding het nie, hoe gaan jy enigiemand toegang tot jou dokumente wyer? Jy sal jou in ‘n hof moet verdedig omdat jy nie aan die wet voldoen het nie” sê Marneweck.
Artikel 51 beskryf hoe jy die handleiding moet saamstel. “Besighede moet ook nie dink dit is ‘n twee bladsy, ses punt ding wat gedoen moet word nie. Dit moet alle wetgewing inlyf en moet gereeld op datum gebring word volgens verbeterings. Verder moet dit, volgens klousule 9, help om almal te bemagtig en op te lei” het Marneweck gesê.
Die afsny datum is reeds vier maal uitgestel, en is dus nou Augustus 2005.