TLU – SA Noordstreek kantoor besoeke

Die TLU – SA Noordstreek kantoor kondig aan dat die volgende distrik besoeke gedurende Maart 2005 gaan plaasvind. Die streekkantoor het aangedui dat kantoor besoeke deur die streeksbestuurder, Marie Helm, as prioriteit geïdentifiseer is en sy sal deur die jaar so ver moontlik alle kantore en DLU AR vergaderings besoek.
Die volgende DLU algemene raadsvergaderings gaan gedurende Maart 2005 besoek ontvang: Woensdag, 2 Maart – Potgietersrus, Donderdag, 3 Maart – Koedoesrand en Woensdag, 9 Maart – Waterberg en Warmbad.
Die volgende streekkantore gaan gedurende Maart besoek word: Maandag, 7 Maart – Vaalwater- en Ellisras Streekkantore, Dinsdag, 8 Maart – Thabazimbi Streekkantoor, Woensdag, 8 Maart – Warmbad Streekkantoor, Woensdag, 16 Maart – Potgietersrus Streekkantoor en Donderdag, 17 Maart – Pietersburg Streekkantoor.
Die streekkantoor het aangedui dat ‘n belangrike besprekingspunt die aksieplanne vir 2005 sal wees. Die doel van die besoeke is om probleme te identifiseer en om nouer samewerking tussen die streekkantoor en die aktiwiteite op distrik vlak aan te moedig.
Mnr du Toit, kommunikasie voorsitter, het aangedui dat die besoeke ‘n belanrike aspek van die take van die streekbestruurder uitmaak en het die hoop uitgespreek dat alle DLU lede van die geleentheid gebruik sal maak om hulself op hoogte te bring met die nuutste beleid en doelwitte van TLU – SA in die Noordstreek (Limpopo Provinsie).