Nuwe voorgestelde belasting-las om welsynstaat te finansier

Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Lindiwe Zulu, het die Groenskrif op die hervorming van omvattende maatskaplike sekerheid en aftrede bekendgestel.

Hierin word die beoogde verhoogde belastingskale om die Basiese Inkomste Toelaag (BIG: Basic Income Grant) asook die verpligte bydraes tot die staatsbeheerde pensioenfonds uitgelig om die nodige addisionele R200 miljard inkomste vir die staat te verseker.

’n Addisionele tien persent heffing op inkomstebelasting word voorgestel vir die befondsing van hierdie Basiese Inkomste Toelaag.

Volgens die Groenskrif sal die meerderheid van die bevolking meer uit die voordele van die stelsel verkry as wat hulle in belasting gaan bydra, terwyl die welgesteldes net ’n klein verlaging in hul totale inkomste sal bespeur.

Die tien persent verhoging in inkomstebelasting sal egter net genoegsaam wees om die laagste vlak van BIG, die armoede voedseltoelaag, te finansier.

Die voorgestelde toelaes is soos volg:
Hongertoelaag – R585 per maand.
Armoede verligting – R840 per maand.
Lewenspeil toelaag – R1 268 per maand.

Die Groenskrif wys verder daarop dat die regering daarna moet streef om aan alle Suid-Afrikaners ’n basiese inkomste toelaag van ten minste R7 500 per maand per persoon te verseker.

Die skrif maak ook verder voorsiening vir die verpligte staatspensioenfonds wat tussen agt en 12 persent van inkomste sal beloop met die volgende drempels.

Werkers wat minder as R20 000 per jaar verdien is vrygestel van enige bydraes buiten die werkloosheidversekeringsfonds (UIF).

Werkers wat meer as die plafon inkomste van R276 000 per jaar of te wel R23 000 per maand verdien, hoef nie bydrae op inkomste bokant hierdie plafon te betaal nie.

In sy kommentaar sê die Uitvoerende Beampte van Solidariteit, Dirk Herman, dat Suid-Afrikaanse werkers betaal reeds te veel oor aan belasting vir al hoe minder dienste.

“Werkers in Suid-Afrika is moeg om te sien hoe hulle swaar verdiende geld deur die staat vermors word.”
“Op sy beste is die staat oneffektief en lomp en is die Nasionale Gesondheidstelsel (NHI) slegs ’n verskoning vir verdere diefstal en korrupsie, dit terwyl belastinggeld steeds op groot skaal gesteel word,” het Herman bygevoeg.

Die Groenskrif is beskikbaar gestel vir publieke kommentaar – Voorleggings moet voor 10 Desember 2021 ingehandig word.

Read More