Ysterberg Voortrekkers vier Voortrekkers se 90ste met projekte

Ysterberg Voortrekkers op Thabazimbi het twee gemeenskapsprojekte afgehandel ter viering van die Voortrekker-organisasie se negentigste bestaansjaar.

Die een projek was die Sop-in-’n-Bottel Winter Projek waar beoog is om 90 bottels met die droë sopbestanddele te vul en onder behoeftige lede in die gemeenskap te versprei.

Hierdie projek is suksesvol afgehandel en Ysterberg Voortrekkers bedank elke offisier, heemraadslid, kinders in die Voortrekkers en enkele lede van die publiek vir die skenking van leë bottels asook individuele bydraes wat gemaak is om hierdie projek moontlik te maak.

Nog ’n projek wat nou afgesluit is, is die plastiek-proppie projek waar doppies versamel is wat aangewend kan word vir die aankoop van ’n rolstoel. Ysterberg Voortrekkers se jeuglede het oor die periode 2020 tot nou 80kg proppies bymekaar gemaak vir hierdie projek.

Hierdie proppies gaan aan die Magalieskruin Kommando Rustenburg geskenk word om by hul proppies te voeg tot daar genoeg proppies bymekaar gemaak is om ‘n rolstoel aan te koop. Hierdie rolstoel sal geskenk word aan ‘n persoon of instansie waar daar ‘n behoefte bestaan.