TFR – Vrywillig vir die gemeenskap

’n Naam wat gereeld opkom tydens die aanmelding van noodsituasies in die Thabazimbi Munisipale gebied is Thaba Fire and Rescue (TFR). Om hulle beter aan die gemeenskap voor te stel en terselfdertyd fondse vir die organisasie te in, het van die vrywilligers Saterdagoggend 5 Junie ’n worsbroodjieverkoping by Thaba SuperSpar aangebied.

Min mense besef dat hierdie organisasie wat uit sowat 90 vrywilligers bestaan waarvan die meeste ’n vaste werk het, hulself en hul persoonlike voertuie beskikbaar stel om in hulle vrye tyd gemeenskapsdiens te verrig. Van hierdie 90 vrywilligers is daar sowat 15 wat op ’n gereëlde basis betrokke is.

Diegene wat by een van die Nood-WhatsApp-groepe ingeskakel is, is goed bekend met die naam Pierre Loots, die groot dryfveer agter die inisiatief.

Pierre vertel dat die organisasie, soos die naam aandui, daar is om hulp te verleen met noodsituasies soos veldbrande, struktuurbrande, motorongelukke, bergreddings, vermiste persone help opspoor, verkeerbeheer, verwydering van slange asook Covid-ontsmetting van geboue, huise en skole.

Anders as wat die gewone publiek aan gewoond was, is die staat en plaaslike owerhede as gevolg van rondslomp en onvoldoende mannekrag nie noodwendig beskikbaar wanneer hulle skielik nodig is tydens noodsituasies nie, of is hulle nie toegerus om byvoorbeeld vermiste persone in rowwe terreine te probeer opspoor nie.

TFR word ook nie, net soos die media wat nuusdekking in die gemeenskap verleen, deur die staat of ’n finansiële bron vergoed vir hul onbaatsugtige diens aan die gemeenskap nie. Steeds het hulle daagliks lopende uitgawes soos data vir selfone, die uitgawes ten opsigte van voertuie asook om kommunikasie personeel te hê wat heeltyd beskikbaar kan wees.

Net soos enige privaat instansie is TFR ook afhanklik van ’n inkomste. Aangesien daar nie ’n tariefskaal aan hulle insette gekoppel kan word nie, is hulle baie afhanklik van borgskappe van besighede en individuele persone. Hulle eie bydrae om fondse in te samel is soos die worsbroodjie verkope wat hulle Saterdag 5 Junie by Thaba SuperSpar aangebied het.

’n Beroep word veral op besighede gedoen om met borgskappe na vore te tree en deel te word van die sakesektor wat reeds hiertoe bydrae.

Hulle benodig veral fondse om nodige toerusting aan te koop en hierdie uitstalling en worsbroodjie verkope is een van nog talle uitstallings wat beplan word om hulle beter aan die publiek bekend te stel.

Nie almal kan bepaal wanneer hy/sy in ’n noodsituasie gaan verkeer nie. Help om te sorg dat TFR steeds daar gaan wees indien jy hulle dalk nodig kry.

Pierre Loots het verder genoem dat TFR daagliks 24 uur lank beskikbaar is en die volgende persone kan gekontak word in noodsituasies:

Pierre Loots (083 603 5678), Kobus Malan (083 728 0838), Chris Loots (072 575 7395) en Vickter Bennette (079 432 3990).

Hierdie mense offer hul eie tyd op om vir die gemeenskap tot diens te wees. Skakel hulle asseblief net in werklike noodgevallle (beslis nie as jy sukkel om die eletrisiteit op jou meter te laai nie).

Indien jy betrokke by hierdie organisasie wil raak of bereid is om as een van hulle borge op te tree, kontak gerus vir Pierre by 083 603 5678.