Aggressiewe kanker eis getoë Thabazimbiër

Een van Thabazimbi se langslewende inwoners, Tom Miller (67), is Woensdag 7 April oorlede na ’n baie kort siekbed, slegs agt weke nadat hy met pankreaskanker gediagnoseer is.

Rachel, sy eggenote, vertel dat Tom ’n baie aktiewe lewe gelei het voordat hy aan die begin van Februarie vanjaar met pankreaskanker gediagnoseer is. Hy is daarna in die Groenkloof Hospitaal (voormalige Little Company of Mary Hospitaal) opgeneem vir ’n biopsie. Tydens die operasie is gevind dat die kanker reeds in ’n gevorderde stadium was, te laat vir enige verdere behandeling.

Rachel sê dat die kanker na ondermeer die lewer versprei het en hom van alle krag gedreineer het. Hy was slegs vir die vier laaste dae voor sy afsterwe bedlêend en is in sy bed oorlede.

Tom het as ’n Graad I-leerling saam met sy ouers vanaf Bronkhorstspruit na Thabazimbi verhuis waar sy pa ’n pos by die Yskormyn aanvaar het. Hier by Laerskool Thabazizmbi het hy sy laerskoolloopbaan as Gr II leerling begin.

Tom het na die voltooiing van sy STD 8 jaar (Gr 10) aan Hoërskool Frikkie Meyer hom as vakleerling by Yskormyn ingeskryf en sy verdere opleiding deur die tegniese kollege voortgesit om as ambagsman te kwalifiseer.

Tom het as ambagsman by die ertsaanleg (Plant) gewerk. Hier het hy homself opgewerk tot Produksie voorman en geëindig as Ingenieursvoorman: Instansie by die aanleg, ’n posisie wat hy beklee het totdat hy met pensioen uit diens getree het gedurende 2014.

Beide Tom en Rachel se ouers het hulle gesinne hier in Thabazimbi grootgemaak en beide ouerpare het hulle op die Spitskop kleinhoewes net buite die dorp gevestig. Tom en Rachel het mekaar reeds vanaf skooldae geken.

Die twee se paaie het weer gekruis en op 13 Desember 1975 het hulle die knoop deurgehaak, in die huwelik getree en hulle permanent op Thabazimbi gevestig.

Uit die huwelik is vier seuns gebore waarvan die jongste, Bertus op die ouderdom van 19 jaar, vyftien jaar gelede tragies in ’n motorongeluk gesterf het.

Tom was welbekend vir sy watersuiwering-stelsels wat hy as tydverdryf sedert 2004 by huise geïnstalleer het en gereeld gediens en filters vervang het. Dit het gegroei tot ’n selfstandige besigheid wat hy bietjie meer as ’n jaar gelede van die hand gesit het.

Gedurende die laaste 10 jaar het hy weer, op aandrang van die seuns, gholf as sport opgeneem en een van die klub se ywerigste aktiewe lede geword. Hy was ook lid van Sages en vir die voorafgaande vier jaar het hy die NG Kerk Thabazimbi se gereelde Gholfdag georganiseer.

Dit was dan ook heel toepaslik dat die Gedenkdiens Donderdag 15 April by die Thabazimbi Ghofklub deur ds Tinus Benadé gelei is. Die res van die verrigtinge is ook daar afgehandel.

Tom los beslis ’n leë plek in die gemeenskap en sal deur familie en vriende gemis word. Hy word oorleef deur sy eggenote Rachel en seuns, Francois en eggenote Elsabé en kinders Lua en (klein)Tom, Cilliers, Tommie en sy eggenote Cindie en kinders AJ, Charné en Lize.