Strewe skop af met Valentynsdag-tema vergadering

Strewe VLU het 2021 afgeskop met ’n Valentynsdag-tema tydens hul eerste vergadering. Die geleentheid is op 16 Februarie by die Sentrum Boeresaal aangebied waar die dames van regoor die uitgestrekte streek bymekaargekom het.

Die Sentrum Boeresaal was onherkenbaar getooi in Valentyn-dekor wat bygedra het tot ’n besondere intieme atmosfeer van opregte omgee en koestering van elke lid teenwoordig. Dit was dan ook ’n besondere hoogtepunt om ten spyte van die Covid-19 pandemie, die jaar se eerste vergadering op so ’n hoogtepunt te kon begin.

Die VLU-lede se kreatiwiteit het na vore getree met die vindingryke tafel en ander versieringe asook met die heerlike geregte wat met die drie-gang maaltyd voorgesit is.

Daar was nie net gekuier nie en onder die leiding van die voorsitter, Alta Eloff, is daar tydens die vergadering vooraf deeglik besin oor dit wat vir die lede vir die jaar voorlê. Die jaar se beplanning van werksaamhede asook belangrike datums is bespreek terwyl die bepaalde rolle van al die lede uitgelig is.

Dit was veral die sessie oor inkleur vir volwassenes en die betekenis van al die kleure deur Alta wat baie insiggewend was. Tydens die vergadering is die skrywer van die jaar, die digter Anzé Bezuidenhout, deur Elmaré Human behandel en van haar gedigte voorgelees. As verdere motivering vir 2021 is dele uit ‘The Power of the Pride’ deur Ian Thomas, gemik op kragtige spanwerk, deur Leoni Underhay bespreek.

Die lede wat onlangs hul verjaarsdae gevier het, het pragtige geskenkies ontvang en ’n gelukkige trekking het aan twee lede Valentyn geskenkies besorg.

Die energie waarmee elke besprekingspunt en taak hanteer word, is inspirerend en wys dat hierdie vroue ’n formidabele span vorm met ’n absolute passie om hul naam ‘Strewe’ met trots te dien.

Die vergadering is afgesluit deur die Voorsitster, Alta Eloff, met die uitsonderlike en inspirerende VLU-gebed.

2021_Feb_23_Strewe_Valentyns_groep_Foto_3
Na afloop van die amptelike verrigtinge het al die lede aangesit vir ’n heerlike driegang-Valentynmaaltyd.

VLU Strewe vorm deel van die Bosveldstreek en trek lede van sover as Makoppa, Cumberland, Sentrum, Thabazimbi en omstreke. Jaarlikse VLU-Konferensies bring al die takke in aanraking met die ander streke in die omgewing naamlik die Koraal- en Soetdoringstreke. Tydens hierdie geleentheid word die items van die onderskeie wenners wat vir die bepaalde jaar voorgelê moet word, gesamentlik beoordeel en ’n algehele wenner vir elke item word aangewys. Verskeie ander tak- en streekpryse is dan ook op die spel.

Die VLU ’n opvoedkundige organisasie is wat aan die volwasse vrou die geleentheid bied om ’n bydrae te lewer en daardeur ’n belangrike rol te speel in die omgewing waarin hulle bly en leef. Onderrig en opleiding word tydens die maandelikse byeenkomste en vergaderings aangebied in verskeie vertakkings van landbou, tuinbou, aktuele sake, kreatiwiteit, gesondheid, opvoeding en kultuur. Die items wat vir kompetisies voorgelê word sluit in verskeie hand-, naaldwerk en gebakte artikels in.

2021_Feb_23_Strewe_Valentyns_Groot_groep
Al die lede van VLU Strewe wat die Valentyn-tema eerste vergadering van die jaar bygewoon het. Hulle is op die foto voor van links: Ria Strydom, Zettie Pelser, Margie Smith, Leonora Lotter en Sunette Barnard. Middel: Heleen van der Merwe, Karin Pieterse, Elmarie Human, Erika Lee, Susan Roets en Daleen van der Merwe. Agter Ilna Schutte, Riekie Potgieter, Tharina Welgemoed, Riana van Wyk, Susan Schoeman, Magda Lottering, Petro Viljoen, Erica Welgemoed, Alta Eloff en Leoni Underhay.

VLU Strewe speel ’n belangrike rol om hul lede in staat te stel om doeltreffend deel te neem aan die landelike en algemene gemeenskapslewe, die ontwikkeling daarvan en die oordra daarvan aan andere.
Lidmaatskap is oop vir persone bo 16 jaar woonagtig in die Limpopo Provinsie, wat bereid is om hulle aan die bepalings van die grondwet van die organisasie te onderwerp.
Die volgende vergadering vind plaas op 9 Maart. Indien u belangstel om aan te sluit en meer inligting hieroor wil ontvang, skakel gerus vir Ilna Schutte, skakelbeampte, by 082 774 8803.