Dieta groet na 62 jaar in Thabazimbi

Dieta Bronkhorst, wat as jong getroude vrou saam met haar man, Bronkie , na Thabazimbi verhuis het, het na 62 jaar in Thabazimbi besluit om haar wortels los te maak en na Pretoria te trek waar sy by haar kleindogter Shantelle en haar gesin gaan woon.

Sy het op 8 Mei 2020 haar 90ste verjaarsdag as inwoner van Bosveld Oord ouetehuis op Thabazimbi gevier.

Dieta en Bronkie, ’n boorling van Thabazimbi wat sy vakleerlingskap as passer en draaier by YSKOR-se Thabazimbimyn voltooi het, het mekaar in Rustenburg ontmoet toe hy na die voltooiing van sy vakleerlingskap by Yskormyn by United Tobacco Company op Rustenburg, waar Dieta toe reeds werksaam was, werk aanvaar het.

2021_Feb_8_Dieta_Foto

Dieta en Bronkie was lank lede van die Thabazimbi Gholfklub totdat Bronkie haar in 1985 ontval het. Hul oudste seun, Hans is op die ouderdom van 38 aan ’n hartaanval oorlede terwyl hy ook in diens was van YSKOR Thabazimbimyn.
Dieta was aktief by die NG Kerk Thabazimbi betrokke waar sy deel was as juffrou by die destydse Sondagskool en sy het ook vir jare op die kerkraad gedien.
Op 31 Januarie het die NG Kerk Thabazimbi tydens ’n geselligheid, amptelik van Dieta afskeid geneem.

Foto regs: Dieta Bronkhorst van Thabazimbi het na 62 jaar as inwoner van die dorp na Pretoria verhuis waar sy voortaan by haar kleindogter en haar gesin gaan woon.