Johan se stem nou stil – maar nie vergete

Johan du Toit (72), sekerlik die bekendste stem oor ’n mikrofoon op Thabazimbi, is Sondagoggend 2 Augustus in die woonstel in Bosveld Oord, waar hy en sy vrou Elsa vir die afgelope twee jaar bly, oorlede na ’n stryd met kanker wat sy lewe weggeknaag het.

Johan het verskeie operasies ondergaan om die groei van die kanker te beperk nadat ’n seldsame melamoon ontwikkel het. ’n Operasie is vier jaar gelede gedoen in ’n poging om die melamoon te verwyder. Die skade aan sy oog was daar en die kanker het verder versprei.

Alhoewel Johan normaal met sy lewe aangegaan het, het die kanker sy organe aangetas en sy liggaam die stryd teen die kanker verloor.

2020_4_Aug_Johan_-_DJ_du_Toit_geslagte_op_trekker
Die drie geslagte van DJ du Toit, Divan, Johan en Dirk saam op ’n trekker tydens ’n vorige Thabazimbi Skou.

Johan was die bekende stem jaarliks oor die mikrofoon wat al die aankondigings behartig het tydens die Thabazimbi Skou. Alhoewel hy die Visie President was van die Landbou en Nywerheidsgenootskap wat die skou jaarliks aanbied, was hy baie lief vir hierdie addisionele taak en was hy ook die stem oor die luidsprekers tydens talle Wildsfeeste terwyl dit nog aangebied is. Johan was net eenvoudig baie gemaklik agter die mikrofoon en sal onthou word as die aanbieder wat so lekker kon gesels terwyl hy aankondigings gedoen het.

Dit was nie net hier waar sy stem gehoor is nie, maar ook tydens verskeie skole-sportbyeenkomste, veral as daar besoekende skole was. Hy was hy ook die seremoniemeester by talle troues en funksies en het selfs ingespring met die mikrofoon in die hand as die aanbieder van Thabazimbi se enigste hondeskou ’n paar jaar gelede.

Alhoewel Johan vir die laaste twee maande voor sy afsterwe basies bedlêend was, het hy nie tou opgegooi en in sy siek toestand het hy, alhoewel hy onder redelike sterk medikasie was, twee weke voor sy dood ’n helder tyd beleef en Elsa besef het dat hy in sy kop besig was om die beeste-afdeling vir die Thabazimbi Landbou en Nywerheidskou, wat hierdie jaar vanaf 30 Julie tot 1 August aangebied sou word, te organiseer, selfs met voorspellings van watter stoeterye vanjaar met die spog trofeë sou wegstap. Weens die Covid-19 beperkings kon die skou nie vanjaar aangebied word nie, maar het Johan hierdie laaste jaar as lid van die skoukomitee tog die skou beleef asof dit werklikheid was. Johan is oorlede die dag na die laaste dag wat die skou vanjaar sou plaasvind.

Johan het op ’n plaas in die Derby-omgewings, waar sy ouers geboer het, grootgeword. Die naaste skool was op Koster en dit is dan ook waar hy sy skoolloopbane voltooi het.

Hy het gedurende die vroeë tagtigs as motorverkoopsman by Steyn Ford in Pretoria gewerk. Dit is hier waar hy sy eggenote, Elsa wat ook daar gewerk het, ontmoet het. Die twee is gedurende 1981 getroud.

2020_4_Aug_Johan_oorlede
Johan du Toit, bekende aanbieder en omroeper tydens die Thabazimbi skou en talle funksies in en om Thabazimbi, wat Sondagoggend 2 Augustus oorlede is, saam met sy vrou Elsa en hul seun Dirk.

Gedurende 1989 het Johan ’n oorplasing na die Thabazimbi-tak van Steyns Ford aanvaar. Hy het later van agentskap verander en as verkoopsman by Thabazimbi Toyota gewerk, min wetend van hoe betrokke hy by die gemeenskap van Thabazimbi sou raak.
Dirk, hul seun, was op die stadium dat hulle na Thabazimbi verhuis het 5 jaar oud en het hier grootgeword. Dirk was dan ook vanaf 2003 tot 2009 bestuurder van Wimpy op Thabazimbi waarna hy na Pretoria verhuis het.

“My pa was baie lief vir kinders en jongmense. As my vriende en vriendinne by my kom kuier het, het my pa telkens by die jong klomp ingeskakel en lekker saam gekuier en gesels,” het Dirk aan Kwêvoël vertel. Al die boodskappe wat hy van vriende van wie hy al amper vergeet het, na sy pa se afsterwe ontvang het, het hom weereens laat besef hoe ’n gemaklike mens sy pa was.

Johan was dan ook baie geheg aan sy twee kleinkinders, ’n seuntjie, Divan, 6 jaar oud en die 4-jarige dogtertjie, Anja.

Elsa is die adminstratiewe-yster in die skoukantoor wat al die reëlings op papier moet vaspen en sorg dat die program uitvoerbaar en vloeiend is sonder items wat met mekaar in dieselfde tydgleuf gaan bots.

“Dit is nie net vir die paar maande voordat die skou plaasvind dat reëlings getref word nie, maar soos die een jaar se skou eindig, begin die beplanning reeds vir die volgende jaar se skou. Deurdat die skou nie vanjaar kon plaasvind nie, ervaar ons reeds ’n finansiële tekort met die aanbieding van die skou volgende jaar, veral ten opsigte van lopende kostes wat steeds gedek moet word,” het Elsa opgemerk.

Beide Johan en Elsa was in hierdie spanpoging betrokke en vanjaar sou dit die 22ste jaar gewees het dat Johan as organiseerder by die beeste afdeling betrokke sou wees. Buiten die beeste afdeling wat hy hanteer het, het hy ’n intense belangstelling in al die fasette van boerdery gehad, wat baie handig ingekom het by sy werk as Visie President van die Skou-Genootskap.

Enigeen wat al by vorige skou-geleenthede die beesstalle besoek het en die beeste beoordeling en vertonings in die skou-arena bygewoon het, sal weet wat se organisasie dit alles verg. Thabazimbi Skou is telkens die skou wat deur stoet-beestelersverenigings aanwys word om hul eie raskampioenskappe ook aan te bied. Dit verg heelwat addisionele organisasie om die inligting en inskrywings betyds by die verskillende deelnemende boerderye te besorg. ’n Taak wat dié paar telkens met groot sukses afgehandel het.

Johan sal onthou word vir sy betrokkenheid by talle instansies en het steeds alles in sy vermoë gegee om te sorg dat dinge vlot verloop. Nie eens ’n slegte val, sowat drie jaar gelede, waartydens hy sy heup gebreek het, het hom weggehou van sy verpligtings nie. Tydens verlede jaar se skou was hy op sy pos en hy was gereeld op die terrein te sien waar hy met die kierie as ondersteuning deur die uitstallings gestap het om seker te maak dat alles vlot verloop.

Elsa bedank dan ook die gemeenskap wat so geredelik na vore getree het om vir haar en Dirk in hierdie moeilike tyd te ondersteun. “Dit laat mens besef hoe die mense om jou tog betrokke is by jou lief en leed,” het sy gesê en bedank ook almal vir die talle boodskappe van medelye en bemoediging wat hulle ontvang het.

Elsa rig ’n spesiale dank aan dr Andries Buys wat Johan regdeur sy siekte ondersteun het asook ds Roelf Smit vir die onderskraging wat hy gebied het.

Johan laat sy vrou Elsa, seun Dirk en twee kleinkinders agter.

Die roudiens is Vrydag 7 Augustus om 11 uur vanuit die AP Kerk Thabazimbi. Die diens sal deur ds Roelf Smit gelei word.