KunsteGrot Kunstefees lê die fondasie vir jong kunstenaars

Die KunsteGrot Kunstefees is nou reeds ’n jaarlikse instelling wat oorgeneem het waar die voormalige Bosveld Kunswedstryd, wat vir etlike jare as ’n gesamentlike poging deur die laerskole in die Thabazimbi omtrek aangebied is, die fondasie gelê het.

Vanaf 1990 was dit bekend as Thabazimbi Kunste Eisteddfod wat vanaf Laerskool Thabazimbi aangebied is en vanaf 2014 tot 2018 voortgesit is deur Rita Volschenk vanaf die KunsteGrot.

Al die afdelings van die Kunste is aangebied, nl. Drama, Musiek, Kuns, Redenaars, Dans.  Na afloop van die 2018 Eisteddfod het sy besluit om slegs met die Drama Afdeling voort te gaan en so het die KunsteGrot Kunstefees  ontstaan.

Die res van die Thabazimbi Eisteddfod is aan Laerskool Thabazimbi en Hoërskool Frikkie Meyer oorhandig.

Drama Afdelings waarin hoër- en laerskoolleerlinge kon meeding was Poësie, Gedramatiseerde Poësie, Prosa, Monoloë en Samespraak.

Om so iets man-alleen te organiseer verdien harde werk, onbaatsugtige liefde vir die saak en daarbý ure se afrigting om leerlinge voor te berei vir die Kunstefees.

Onafhanklike, professionele beoordelaars word aangestel en die kinders het beslis die punte verdien wat aan hulle toegeken is. ’n Groot klop op die skouer van Rita Volschenk vir haar onbaatsugtige geduld en insette om die uitvoerende kunste steeds onder die gemeenskap se kinders te bevorder.

’n Groot dankie ook aan die ouers wat haar so goed ondersteun om te verseker dat die kinders wat eendag op die verhoog as bedrewe akteurs gaan staan om ons te vermaak, se eerste gietstukke om aan hulle vorm te verleen, by Thabazimbi KunsteGrot gegiet is.