Veiling van Plaasimplemente

Phil Minnaar Afslaers bied aan: Veiling van Plaasimplemente – Bothaville distrik op Vrydag 19 Julie 2019 om 11:00 Bothaville distrik.

Losbates sluit in New Holland TT77 75 trekker; 2010 NRZ sleepwa; 2004 Venter sleepwa; 2 x 10 Ton sleepwa en talle boerdery implemente.

Verwys na die aangehegte advertensie vir meer besonderhede.