Kennisgewing – Voorgestelde Mokolo en Krokodilrivier (Wes) Wateraanvullingsprojek

Kennisgewing van omgewingsmagtiging vir die voorgestelde Mokolo en Krokodilrivier (Wes) Wateraanvullingsprojek – Fase 2A (MKWAP-2A) Wateroordraginfrastruktuur (14/12/16/3/3/2/1100)

Plasing 28 Maart 2019 JPEG