Toerisme werkswinkel stap vorentoe om Thabazimbi te bemark

Die Thabazimbi Toerisme Vereniging het Vrydag 6 September oorgegaan na ’n werkswinkel om die resultate van die twee vorige besprekings daadwerklik te verbeeld met die daarstelling van ’n professionele tuisblad op die internet. Dit is dan ook die eerste stap om Thabazimbi se toerismepotensiaal buite die munisipale grense te versprei.

Met digitale bemarking wat wyer as die grense van die gedrukte media strek, is in beginsel besluit dat die bemarking digitaal sal geskied. Die doel en dryfveer wat hierdie besluit rugsteun is die besef dat as Thabazimbi as toerisme bestemming bemark word en kompeterend in Limpopo sowel as Suid-Afrika in geheel moet wees.

Tydens die werkswinkel is besluit dat daar wel ook ’n behoefte bestaan om selfs wyer as die landgrense te gaan om ook toeriste van oorsee te bereik.

Met soveel toerismebestemmings om Thabazimbi wat insluit Bela-Bela en die warmwaterbronne van Maroleng (Naboomspruit), almal binne minder as twee ure se motorrit vanaf Thabazimbi, is dit net logies dat Thabazimbi se natuurskoon en dit wat hy aan die ontluikende toerisme mark kan bied, hierby inskakel.

Toerisme is omtrent al wat oor is om te ontwikkel na die totale inploffing van mynbedrywighede en die afname in omset van besighede, veral sover dit die klein sakeman in die privaat sektor aan betref.

Huidig is die werkloosheidsyfer onder die jeug in die orde van 40%-plus en werkskepping in die toeristebedryf kan ’n redelike groot verskil aan hierdie syfer maak.

Die een rede dat die werkwinkel in een van die moderne auditoriums van die Waterberg se TVET College aangebied is, was juis om die mense wat die werkswinkel bygewoon het bewus te maak van die uitstekende fasiliteite wat reeds in Thabazimbi bestaan.

Die moontlikheid om hier plaaslik by die kollege ’n departement tot stand te bring om opleiding in die gasvryheids-bedryf moontlik te maak indien die belangstelling groot genoeg is, word ook ondersoek. Waar is daar ’n beter plek daarvoor – in die middel van een van die toekomstige toeriste bestemmings.

Fondse word benodig om die toerisme potensiaal te ontwikkel en daarom word dit nou verbind met ’n plaaslike bestuur wat werk om hierdie aspek te bevorder en deur die Onafhanklike Ontwikkelings-Plan van die munisipaliteit om befondsing vanaf die sentrale regering te bekom.

Oktober, seker met die koms van Lente, is in Suid-Afrika geïdentifiseer as Toerisme Maand.
Juis hierom is die inisiatief verlede jaar gedurende Oktober afgeskop met die eerste Toerisme “Indaba” in Marakele. Tydens die byeenkoms is die onderskeie fasette van toerisme tydens ’n SWOT analise neergelê, wat dan ook die eerste stap was om alles wat Thabazimbi kragtens volhoubare toerisme kan bied op papier neer te pen.

Tydens die aanbieding is daar weereens na die suksesverhaal van Clarence, ’n klein dorpie by die poort tot die Golden Gate Nasionale Park in die Vrystaat verwys, waar hierdie klein gemeenskap saamgestaan het en met die Nasionale Park binne hulle gebied, die dorp sodanig bemark het dat dit nou bykans ’n groter lokvink is as die Nasionale Park. Hulle aanvanklike toerisme vereniging het maar uit 20 deelnemers bestaan.

Thabazimbi sit met die grootste toeriste aanloklikheid in die groter Waterberg Munisipale gebied met die Marakele Nasionale Park net sowat 15 km buite die bestaande dorpsgrens.

Tweede op die lys van Waterberg is die Animal Sanctuary net sowat 5km voor Marakele se hoofingang. Pluspunte wat reeds bemark kan word.

Toerisme bied sowat dubbel die werksgeleenthede wat myne kan bied. Toerisme kan ’n wyer spektrum van werkgeleenthede met verskillende vlakke van vaardighede bied. Van die ongeskoolde en halfgeskoolde tot die hoogste kwalifikasie in die gasvryheidsbedryf.

Daar word gereken dat een werksgeleentheid plaaslike geskep word vir elke 12 toeriste wat die plek besoek.
Die basiese plig ten opsigte van betrokkenheid begin reeds by die petroljoggie wat die besoeker se brandstoftenk vul. Hierdie is die voetsoolvlak van toerisme – dit is gewoonlik die eerste kontak van die nuwe besoeker want hy maak maar eerder sy tenk vol petrol aangesien hy nie weet hoe ver hy moet ry voordat hy weer ’n vulstasie gaan raakloop nie – dit is nie nou juis die N1 – N2 of die N3 nie. Dis net die R510.

So gepraat van die tuisblad – wys vir die toeris waar al die vulstasies op pad na Thabazimbi en in die omgewing is.

Verblyf behoort tans nie ’n probleem te wees met 141 gastehuise en lodges wat verblyf aanbied.
Daarom is dit die plig van almal in die toerisme-ketting om toe te sien dat alle graderings van blyplekke, dienste by restaurante en toeroperateurs wel aan die vereiste standaarde voldoen.

Om besoekers en toeriste na Thabazimbi te trek is daar een beslissende faktor, naamlik om die inwoners van Thabazimbi se houding teenoor die dorp waarin hulle woon te verander. Jy kan steeds jou klagte indien sonder om op ’n kletskanaal te gaan.

Kyk mens na die sosiale media sover dit Thabazimbi aan betref en die gewildste kanaal is die een waar almal kla oor die swak diens en dienstelewering. Daar is kanale waar klagtes ingedien kan word sonder om dit aan die wêreld uit te basuin.

As gevolg van die geskiedenis van Thabazimbi wat deur die vorige ANC munisipale raad gestroop is en met ’n negatiewe skuldlas gelos is, kan alle probleme, veral kragtens instandhouding wat vir sowat 20 jaar nie gedoen is nie, onmiddellik oorkom word.

Woon gerus die wyksvergaderings asook die belasingbetalers en die toerisme vereniging se vergaderings by en kry ’n groter beeld van wat inwoners wat wel die dorp vooruit wil sien beweeg aan die situasie probeer doen.
Resultate is nie altyd onmiddellik sigbaar nie, want dit neem tyd in beslag om ’n werkbare produk te bemark.

Tans word baie gepraat en dit lyk asof daar nie veel gedoen word nie. Die ideale situasie is dat dar baie gedoen en min gepraat word.

Die Limpopo Toerisme Gradering Raad het ook tydens die geleentheid insette gelewer en daarop gewys dat hulle beïndruk is met wat die Thabazimbi Toerisme Vereniging reeds vermag het.

Die TGCSA het daarop gewys dat dit baie belangrik is dat instansies wat oornaggeriewe verskaf sorg dat hulle volgens die TGCSA gegradeer word.

Hierdeur het die besoeker reeds ’n idee oor die tipe van akkommodasie verwag kan word, ’n baie belangrike konsep kragtens van toerisme.

Indien die toeris akkommodasie bespreek is daar baie faktore betrokke ondermeer die geriewe vir gestremde persone.
Daar is genoem dat van die 141 plekke van akkommodasie wat vroeër genoem is, slegs sewe oor ’n amptelike gradering beskik. Dan is daar ook talle wat oor ou graderings beskik wat nie meer van toepassing is nie.

Nog ’n onderwerp wat aangeraak is was die bemarking van jou bedryf binne die toerisme opset. Wat maak jou bedryf so uniek dat jy toeriste vanuit jou teikenmark kan trek.

Hiermee is daar ook talle nismarkte wat hierby betrek kan word soos boetiek restaurante, kunstenaars in die omgewing, vlooimarkte, ens.

Kommunikasie speel heir ’n groot rol om te verseker dat die verskillende rolspelers bewus is van mekaar.
Toeriste se persepsie van wat hulle verwag verander voortdurend wat veroorsaak dat jy as ’n rolspeler in die toerisme omgewing voortdurend hiervan op hoogte van enige markverskuiwing moet bly.

Om die toeris langer in een gebied te behou moet al die verskillende pakkette binne die gebied as een produk bemark te word.

Dit gaan beteken dat Lodges en gastehuise moet begin saampraat en hulle eie uniekheid met mekaar te begin deel, inplaas daarvan om jaloers hul kliënte wil behou. Hierdie toeriste kom dalk nie weer terug nie.

Dit is ook belangrik om bemarkingsinisiatief soos handels skoue en dorpsfeeste direk by die bemarking in te trek.
Thabazimbi is bevoorreg om reeds twee van die beste toerisme aantrekkings in die Waterberg gebied te huisves, naamlik Marakele Nasionale Park en die Marakele Animal Sanctuary naby Marakele Nasionale Park. Hierdie twee is dan ook die top twee toeriste aantrekkings in die Waterberg Munisipale gebied.

’n Onderwerp wat reeds telkemale na vore getree het, is deur Rethabile Lebethe Provinsiale kwaliteit-spesialis van Limpopo, geopper naamlik die kwaliteit van dienslewering in die gasvryheid-industrie.

Deur hoogsteaande dienslewering word verseker dat daar positiewe terugvoering verkry word waardeur nog meer toeriste na ’n gebied gelok word.

Sy het weereens dit herhaal dat hierdie houding begin reeds by die petroljoggie, die kassier agter die toonbank, die kelner in die restaurant, om positief teenoor die gemeenskap te wees waarin hulle werk.

Munisipaliteite se doel moet ook wees om die toerisme strategie te help bevorder deur dienstelewering en nie as rolspeler in die toerisme industrie nie.

Vir enige opleiding en finansiële bystand kragtens die uitbreiding en ontwikkeling van fasiliteite, kontak Ms Milicent M Mokotedi, Tourism Officer on office@infothabazimbi.co.za of 073 662 9019 of 014 777 1062

6 Sept Werkswinkel 1
Uitvoerende komiteelede betrokke by die Thabazimbi Toerisme Vereniging. Op die foto van links: Adonia Mushwana – TLM Divisional Head: LED, Jacques Blaauw – Chairperson, Thabazimbi Tourism Association Board, Elizabeth Mokotong – Industry Expert, Thabazimbi Tourism Association Board, Lerato Peu – TLM Director: Planning & Development, Piet van Staden – Industry Expert en Thabazimbi Tourism Association Board. Afwesig: Betty Molekwa – Manager: Economic Development & Planning, Waterberg District Municipality wat insette ten opsigte van die bemarking en handelstentoonstellings gelewer het.