Matriekuitslae se skokkende syfers

Slaagsyfer alleen kan nie as ‘n maatstaf geneem word vir die gehalte van onderwys in Suid-Afrika nie.

Angie Motshega, minister van basiese onderwys, het Donderdag die matriekuitslae van 2017 bekendgemaak en geroem op ‘n slaagsyfer van 71,5%. Dit is gevolg deur ‘n verklaring deur President Jacob Zuma oor hoe die slaagsyfer sedert die oorname van die ANC stelselmatig geklim het tot waar dit nou staan.

Volgens die Onderwys Spesialis, Corvell Cranfield, direkteur van die “School Turnaround Foundation”, beteken die 2017 slaagsyfer dat die onderwysstelsel op die regte pad is en dat standaarde nou gestabiliseer het nie.

Hy sê dit is heeltemal te vroeg om te roem op die sogenaamde verbeterde stelsel aangesien nie al die “in-diepte” inligting nog nie bekend is nie.
“Die obsessie met hoe die persentasie slaagsyfer styg of daal, is ‘n totaal weglaatbare faktor wat gebruik word om die waarheid te verbloem.”

Hy noem as voorbeeld dat ‘n skool ‘n 100% slaagsyfer vir wiskunde kan hê, alhoewel die gemiddeld vir die skool se wiskunde slegs 37% is met punte vir die vak wat wissel van 30% tot 42%. Let wel dat die matrikulant slegs 30% moet behaal om die vak te slaag.

Sy grootste probleem is dat daar vroegtydig in Gr 8 reeds beplan moet word wat die matriekuitslae behoort te wees. Om jaar vir jaar dieselfde strategie toe te pas sal elke jaar dieselfde resultate lewer.

Hy noem verder dat ‘n totaal van 802 431 leerlinge vir die 20171 matriekeksamen geregistreer het, waarvan slegs 651707 die eksamen afgelê het.
‘n Totaal van 497 skole het ‘n 100% slaagsyfer behaal, 7,3% van die skole teenoor 2016 se 8% van alle skole.

Die drie top-presterende slaagsyfer provinsies was Vrystaat (86% – af met 2,2%); Gauteng (85% – onveranderd) en Wes-Kaap (82,7% – af met 3,2%).
Die oorwegend landelike provinsies, KwaZulu-Natal, Limpopo en die Oos-Kaap het almal hoër slaagsyfers teenoor 2016 aangeteken.

‘n Skerp waarskuwing is ook uitgestuur oor die feit dat 80% van Graad 4 leerlinge nie ‘n eenvoudige begripstoets kon slaag nie. ‘n Woordvoerder van “Equal Education”, wat die vooraf leestoets inligting beskikbaar gestel het, Roné McFarlane, sê dat die aantal leerlinge wat die skool verlaat voor matriek problematies is. Dit bring die slaagsyfer af na 40% eerder as die 75% waarop geroem word.
Daarby was 19000 leerlinge wat matriek geslaag het, leerlinge wat in graad 11 terug gehou is om ‘n beter slaagsyfer vir die skool te behaal.

Die DA het die leerlinge wat hulle matriekeksamen geslaag het geluk gewens maar het ook hulle kommer uitgespreek oor die vroeë skoolverlaters wat die eintlike slaagsyfer afbring na 37,3% van 2015 Graad 10 leerlinge wat uiteindelik matriek geslaag het.
Volgens die DA het die onderwysstelsel inderdaad verswak.

Solidariteit het die 2017 matrikulante aangemoedig om onderwys en opleiding ‘n prioriteit in hul lewe en toekomstige loopbane te maak.
“Nieteenstaande die feit dat werkloosheid, of die gebrek aan werksgeleenthede in Suid-Afrika onder druk is, is dit duidelik dat diegene met gevorderde opleiding ‘n beter kans en vooruitsigte het om werk te kry, nie net werk nie maar ‘n goeie werk”, sê Connie Mulder, Hoof van Solidariteit se Navorsings Instituut.