Voorgestelde Mokolo en Krokodil Wateraanvullingsprojek

 Die kaart dui aan hoe u grond moontlik deur die projekinfrastruktuur beïnvloed sal word.

Die kaart dui aan hoe u grond moontlik deur die projekinfrastruktuur beïnvloed sal word.

Verskeie vergaderings (sien meegaande advertensie) is met grondeienaars wat aan die Krokodilrivier grens gereël om hulle in kennis testel van die voorgestelde Wateroordragskema en GrootmaatKragvoorsiening wat deel vorm van die Mokolo en Krokodil (Wes) Wateraanvullingsprojek (MKWAP).

Groot ontwikkelings word beplan vir die Waterberg-steenkoolvelde in die Lephalale-gebied, Limpopo-provinsie. Hierdie ontwikkelings sluit onder andere in die nuwe Medupi-kragstasie, oprigting van verdere kragstasies, uitbreiding van die Grootegeluk-steenkoolmyn asook verdere steenkoolmyne, moontlike petrochemiese industrieë, moontlike ontginning van gas, asook ? toename in die mensebevolking in die gebied met gepaardgaande nedersetting en stedelike ontwikkeling.

As gevolg van die bogenoemde ontwikkelings sal daar ? beduidende toename wees in die aanvraag na water in die Lephalale-gebied oor die volgende 20 jaar.

Weens die beperkte beskikbaarheid van water in die gebied het die Departement van Water en Sanitasie (DWS) die MKWAP ‘n uitvoerbaarheidstudie uitgevoer om opsies vir die voorsiening in die waterbehoeftes te ondersoek.

Die fases van die voorgestelde projek sluit die volgende in:

MKWAP Fase 1: Parallelle pyplyn ter aanvulling vanaf Mokolodam om in die groeiende waterbehoeftes te voorsien vir die interimtydperk totdat die oordragpyplyne vanaf die Krokodilrivier (Wes) geïmplementeer kan word.

MKWAP Fase 2: Oordragskema vanaf die Krokodilrivier (Wes) by Vlieëpoort naby Thabazimbi na die Lephalale-gebied.

MKWAP-2 bestaan uit die volgende komponente:  Infrastruktuur verbonde aan die wateroordragskema (hoofonderwerp van die dokument);  Grootmaat-kragvoorsiening; Leengroewe; en Rivierbedryfstelsel om ontrekkings vanaf, asook die riviervloei in, die Krokodilrivier (Wes) tussen Hartbeespoortdam en die stuwal by Vlieëpoort, sowel as die Moretelerivier vanaf Klipvoordam tot by die samevloei met die Krokodilrivier (Wes), asook die vereiste vloei verby Vlieëpoort te bestuur.

Die infrastruktuur verbonde aan Fase 2 – die wateroordragskema – behels die volgende:

‘n Stuwal en onttrekkingswerke by Vlieëpoort; Balanseerdamme en ontslikkingswerke; ‘n Hoëdruk-pompstasie; Oordragskema (ongeveer 100 km);  ‘n Drukbreekreservoir; ‘n Operasionele bergingsdam; en ‘n Leweringstelsel wat bestaan uit ‘n gravitasiepyplyn (ongeveer 30 km) vanaf die operasionele bergingsdam na die Steenbokpan-gebied.

Nemai Consulting is deur die DWS aangestel om as die omgewingsbepalingspraktisyn op te tree om die Omgewingsimpakbepalings-proses vir die projek te onderneem, wat ingevolge Staatskennisgewing nr. R. 982 van 4 Desember 2014 uitgevoer sal word.

Kragtens regulasie 41(2)(b) van Staatskennisgewing nr. R. 982 van 4 Desember 2014, wat vereis dat skriftelike kennis gegee moet word aan onder andere: Die okkupeerders van die terrein en die eienaar of persoon in beheer van daardie grond waar die aktiwiteit onderneem word of onderneem staan te word indien die aansoeker nie die eienaar of persoon in beheer van die grond is nie, of enige alternatiewe terrein waar die aktiwiteit onderneem staan te word; en Eienaars, persone in beheer van, en okkupeerders van grond aangrensend aan die terrein waar die aktiwiteit onderneem word of onderneem staan te word of enige alternatiewe terrein waar die aktiwiteit onderneem staan te word.