Kinderbeskermings week

Bosveld Akademie se besoek in die kinderbeskermings week.
Bosveld Akademie se besoek in die kinderbeskermings week.

THABAZIMBI – Hierdie jaar was die Kinderbeskermingsweek program (van 1-5 Junie) deur die plaaslike SAVF kantoor weereens ‘n groot sukses. Verskeie plaaslike laerskole in die dorp tot en met Koedoeskop is besoek asook die graad R’e van Laerskool Thabazimbi en die plaaslike kleuterskole in Thabazimbi.
‘n Spesiale besoek is ook afgelê by Spitskop Special Needs Skool waar al drie die programme aangebied is vir kleuters, juniors en seniors. Die terugvoer ontvang vanaf die onderskeie skole was baie positief. Die programme is in Afrikaans, Engels en Tswana beskikbaar gemaak.
Van die Tswana skole sal later besoek word as gevolg van die afsterwe van een die die SAVF kantoor se vrywilligers, Julia Mathlodi, wat altyd saam met haar man, Thabiso, dit help fasiliteer het. Julia se klokhelder sang sal altyd onthou word deur haar kollegas met kinderbeskermingsweek. Sy sal baie gemis word.
Die span het donasies in die vorm van klere, munte, kos en verkope ter waarde van R24 236 ingesamel. 1655 kinders is sover bereik asook 97 onderwysers.
Linda Grobler, fasiliteerder van die projek en senior maatskaplike werker by SAVF, meld dat die kollektes ten bate van die gemeenskap aangewend sal word en teruggeploeg sal word in die kinders om hulle op te hef en te bemagtig rondom hulle veiligheid en regte. Sy spreek ook haar dank uit teenoor al die skole vir die positiewe wyse waarop hulle ontvang is. Sy bedank ook graag die SAVF span van vrywilligers wat so hard gewerk het met die aanbiedings. “Dis voorwaar ‘n plesier om saam met so span te werk wat almal lief is vir kinders en omgee vir ons gemeenskap”, sê Grobler. “Ons kan nog ver gaan met hierdie span en sal al die skole volgende jaar weer besoek!”