50 goue jare

07-50ste huweliksherdenkingWilla & Evelyn Smit se 50ste huweliksherdenking is op Saterdag 7 Februarie 2015 gevier op Makoppa by Kallie & Vera Lee. Hulle is op 6 Februarie 1965 in die huwelik bevestig deur wyle Ds Mossie van den Berg uit die Nederduitsche Hervormde Kerk Vliegepoort. Names ons kinders weereens baie geluk en dankie vir wonderlike ouers wat hulle is en ook vir die goeie voorbeeld wat hulle vir ons gestel het, en nog sal stel.