Gratis roltoel vir iemand in ruil vir jou plastiek brood binders!

Op die foto wys Pieter van der Merwe (vrywilliger) en Migael Smit (agter) en Janita Barnard en Lieselotte Smit (voor) die brood binders wat kollekteer moet word.’’
Op die foto wys Pieter van der Merwe (vrywilliger) en Migael Smit (agter) en Janita Barnard en Lieselotte Smit (voor) die brood binders wat kollekteer moet word.’’

“Ja, ek weet dit klink te goed om waar te wees, maar dit is. Dis hoe maklik jy ‘n verskil kan maak aan iemand anders se lewe” sê Linda Grobler, die kantoorhoof en senior maatskaplike werker van die SAVF Tak in Thabazimbi.
Dis sommer iets wat ons gewoonlik weggooi, sê Grobler, ”maar nou kan ons ‘n verskil maak daarmee wat sommer ook tweeledig van aard is. Ons hou die planeet skoon deur die “binders” te hersirkuleer en ons stel iemand in staat om ‘n rolstoel te bekom wat dit nodig het om rond te beweeg.
Die SAVF Thabazimbi het besluit om deel te neem aan die “Bread tag for Wheelchair” projek waarin gratis rolstoele bekom kan word vir gestremdes wat dit nie kan bekostig nie. Daar moet 247.5kg se brood “binders” kollekteer word vir een basiese rolstoel ter waarde van R1 485. Dit is R6 per een kilogram binders. Ja dit is nogal baie, maar kom ons begin sommer dadelik bymekaarmaak in plaas van ons oë te rek vir die hoeveelheid. Ons benodig almal se steun in hierdie projek om dit ‘n sukses te maak, veral as so saak jou naby aan die hart lê. Die fondse word in ‘n onafhanklike fonds inbetaal genaamd Groplast wat dit onder die spesifieke organisasie se registrasienommer op rekord hou totdat daar genoeg fondse is vir ‘n rolstoel.
Komaan, kollekteer daardie plastiek “binders” en hou dit bymekaar op ‘n plekkie tot daar genoeg is om na die SAVF kantoor te bring te Parklaan 5, Thabazimbi.
Ons het ‘n groot blik wat moet vol kom ‘n hele paar keer om iemand anders te help.
Ons sien uit om almal se bydrae te ontvang en sal die publiek op hoogte hou van ons vordering met die projek.