Drawwers vir Bybels in Thaba

THABAZIMBI – Verskeie drawwers van die “Bibles for Believers”-projek, wat die langpad van Krugersdorp na Middelburg aangedurf het om Bybels in te samel, het op Donderdag, 5 September weer vanaf Thabazimbi weggespring.

Skoliere van Bosveld Akademie Privaatskool het hierdie drawwers, wat oppad is na Bela-Bela, vir ‘n paar kilometer vergesel.

Kerke en skole in die vier provinsies op die roete word by hierdie projek betrek en is genooi om ‘n houer Bybels te borg.

Skole neem deel aan verskeie insamelings-projekte. By sekere dorpe sal die groep saam met leerders en ondersteuningsvoertuie inbegelei word en ook die volgende oggend vir die eerste twee tot drie kilometer saamhardloop. Verskeie kerke sal dan ook behulpsaam wees met die aanbied van verblyf en etes vir die groep. Daar sal dan ook tydens elke aand by elke kerk waar die groep oornag, inligtingsessies vir die publiek aangebied word.

Indien enige kerk, skool, individu of instansie tot hierdie spesiale projek wil bydra of ‘n houer Bybels as deel van “Projek 1000” wil borg, skakel die “Bibles for Believers” kantoor in Krugersdorp, 011 955 1814, of besoek die webtuiste: www.biblesforbelievers.org. om aanlyn ‘n skenking te maak.

Volg ook gerus “Bibles for Believers” se Facebook-bladsy. Vir enige verdere navrae, skakel die bemarkingsbestuurder, André Jooste by 082 851 7505, of vir Hannalie Loots, die projekleier, by 072 030 9433.

36-Drawwers

Die groep drawwers van “Bibles for Believers” het om 07:00 om Donderdag 5 September vanaf Bosveld Akademie Privaatskool weggespring. Skoliere het die kans gehad om dié inspirerende drawwers vir ‘n paar kilometer te vergesel.