Nuwe inligting sisteem red lewens

THABAZIMBI – ‘n Nuwe inligting sisteem wat tans op nasionale vlak geïmplementeer word, WhoRU (Who Are You), het ten doel om ‘n volledige mediese geskiedenis databasis op die been te bring.

Hierdie databasis sluit in: die kliënt se identifikasie en alle mediese inligting, byvoorbeeld allergieë, mediese fonds naam en nommer en naaste familie asook ‘n kleurfoto van die persoon – inligting wat ‘n persoon se lewe kan red in ‘n geval van nood.

Wanneer paramedici op ‘n ongelukstoneel afkom, is dit juis hierdie inligting wat hulle kan help met die stabilisering en die toediening van die korrekte mediese hulp wat ‘n lewe kan red, maar volgens paramedici is die nuutste tendens onder misdadigers wat op ‘n ongelukstoneel afkom, om die persoon in nood se beursie, tesame met hierdie waardevolle inligting, te steel.

Daar word beoog om heel eerste met die kinders te begin deur kleuterskole en primêre- en sekondêre skole te besoek.

Die inligting van alle kinders word op die databasis geregistreer deur middel van skandering van die vingerafdruk. Alle noodsaaklike inligting soos allergieë, mediese fonds inligting en kontak besonderhede asook ‘n kleurfoto van die kind, die ouers en alle gemagtigde persone wat die kind by die kleuterskool mag ontvang of afhaal word op die databasis teenoor die naam van die kind gestoor vir sekuriteitsredes.

Sou die onderwyser of die toesighouer vir enige rede onseker wees of twyfel aangaande die identiteit van die persoon wat die kind moet ontvang, kan die inligting opgeroep word deur middel van die kind se afdruk te lees om te verseker dat die persoon wel gemagtig is om die kind te neem. Dit sal enige misverstande en kinder-ontvoering en –diefstal uitskakel.

Die sisteem is met die belangrikste nooddienste in die gemeenskap bespreek soos

Henk Havenga (Thabazimbi Krisis Beheer), Marius Vermaak (CEO – CRISIS ON CALL) en ‘n amptelike voorlegging is gedoen aan die hoof dokter van Platinum Health (Dr Martin Prinsloo) om die toekomstige noodsaaklikheid van die sisteem in die publiek te bepaal, wat baie positief daarop gereageer het.

Die fase wat volg op die implimentering by die skole, is om privaat en provinsiale hospitale te nader om die diens aan die publiek te lewer sodat die inligting van enige persoon, wat gedurende normale of nood toestande aanmeld, opgeroep kan word om mediese hulp en/of moontlike opname te bespoedig.

Die produk sal dan landwyd aan die publiek beskikbaar gestel word vir registrasie waarna die sisteem geïnkorporeer sal word met Paramedici sodat inligting in geval van ‘n motorongeluk vanaf enige plek langs die pad bekom kan word aangesien die sisteem totaal mobiel is en deur middel van die internet met die databasis kommunikeer.

Besoek gerus hul webtuiste by www.whoru.co.za vir meer inligting. Belangstellende ouers kan WhoRU by 0824935887.