Kursus in brandbestryding vir plaaswerkers

As deel van die brandbestrydingskursus het hulle ook geleentheid gehad om praktiese ondervinding op te doen.

NORTHAM – Meer as 30 mense het die eerste basiese brandbestrydingskursus, wat ontwikkel is op aanbeveling van die Thabazimbiese Brandbeskermingsvereniging, by Kameelpoort op 4 Augustus bygewoon.

Die hooffokus van die kursus is die doeltreffende gebruik van basiese toerusting vir die bestryding van brande, die minimum veiligheidstoerusting vir elke persoon en persoonlike veiligheid.

Na die teorie het die kursusgangers praktiese opleiding gekry deur vure onder beheer te bring, te blus en opruiming te doen.

Die kursus is aangebied deur Francois Lötter, Gert Gouws, Joggie van Bruggen, en Henry Ford, almal lede van Thabazimbi se Brandbeskermingsvereniging. ‘n Paar ander boere van die omgewing het ook gehelp.

Die kursus sal ook in ander sektore aangebied word. Die brandbeskermingsvereniging beveel aan dat soveel as moontlik plaas- en plotpersoneel die kursus bywoon sodat die gemeenskap veilige en doeltreffende brandbestryding kan toepas.

Vir enige verdere navrae kan Renette Lategan, sekretaresse, geskakel word by 083 688 0319.