Thabazimbi ATKV KunsteGrot Kunste Skryfkuns Kompetisie

Inskrywings word ingewag vir vanjaar se Thabazimbi ATKV KunsteGrot Kunste Skryfkuns Kompetisie.

Hierdie kompetisie lok jaarliks wye belangstelling met inskrywings van regoor die land.

Inskrywings sluit 1 September 2024, sit sommer dadelik skouer aan die wiel!

Sien inskryfvorm heel onder

Die kompetisie word in twee kategorieë aangebied naamlik Afrikaanse Poësie en Kortkuns en voorsiening word gemaak vir drie afdelings:

Afdeling A – Laerskole (drie onderafdelings: Gr 1 tot Gr 3;   Gr 4 en Gr 5;   Gr 6 en Gr 7.
Afdeling B – Hoërskole (twee onderafdelings: Gr 8 tot Gr 10 en   Gr 11 en Gr 12
Afdeling C – Volwassenes.

Deelnemers kan in beide kategorieë deelneem en ’n maksimum van drie inskrywings word per deelnemer toegelaat. Elke inskrywing moet deur sy eie inskrywingsvorm vergesel wees.

Die volgende geld ten opsigte van die lengte van inskrywings:

Gedig – Geen beperking op vorm of lengte nie
Prosa/Sketse – 500 woorde
Kortverhale – 2500 woorde (ongeveer 3 folio’s)

Laerskool leerlinge kan hulle materiaal in netjiese leesbare skrif of getik indien, terwyl hoërskool leerlinge en volwassenes se werk netjies getik moet wees.

Die inskryfvorm wat elke inskrywing moet vergesel sal as waarborg dien dat dit die persoon se eie werk is. Leerlinge word hierin deur hul ouers of voog bygestaan.

Inskrywingsfooi beloop R50 per inskrywing en die Sluitingsdatum van die inskrywings is 1 September 2024.
Alle inskrywings plus inskrywingsfooi kan in ’n toegeplakte A4 of A5 koevert ingehandig word by Rita Volschenk by die  SPAR KunsteGrot@ Trollope.

Aanlyn inskrywings kan per e-pos aan rivo@kunstegrot.co.za gestuur word terwyl

Inbetalings per EFT by Capitec Bank, Thabazimbi – Spaarrekeningnr: KunsteGrot  1440617889– Takkode: 470010 gemaak word. Gebruik Naam en Skryfkuns as verwysing wanneer inbetaling gedoen word. Inskrywingsvorms is ook op aanvraag beskikbaar by rivo@kunstegrot.co.za 

Alle inskrywings sal uiters vertroulik hanteer word en beoordeling word deur onafhanklike bekwame en erkende beoordelaars gedoen.

Toekennings:
Afdelings A en B: (Beide Kategorieë)
Sertifikate – Wenner, Naaswenner en Derde plek per Graad asook ’n medalje aan die Graadwenner.
Trofee – Afdeling A: Algehele wenner per onderafdeling   Gr1-3; 4-5; en 6-7.
Pryse – Afdeling B: Algehele wenner per onderafdeling Gr8-9 en 10-12.
Afdeling C: Sertifikate – eerste vyf plekke; Medalje – wenner van afdeling; Pryse – Wenner en Naaswenner.
Deelname sertifikate aan al die ander deelnemers.

Vir meer inligting en navrae, kontak Rita Volschenk van die KunsteGrot by 083 744 8559